20 - 2001,5mLIVETICKET> 20

MVO

DNK is bewust bezig om haar maatschappelijke activiteiten te verbinden aan de Global Goals van de Verenigde Naties. Op die manier willen wij een bijdrage leveren aan een duurzame en gelijkwaardige wereld voor iedereen.

Als culturele organisatie zijn wij er voor de inwoners en ondernemers van Assen en omstreken. We bieden vermaak, ontspanning, kennis en zijn voor iedereen een plek om samen te komen. Een huiskamer voor de stad. Waarvanuit iedereen zijn of haar kijk op de wereld kan vergroten. Vanuit onze maatschappelijke functies, met ons culturele aanbod en door op een verantwoordelijke manier te ondernemen op gebied van people, planet en profit. Ook al leven we in een sterk geïndividualiseerde maatschappij, we moeten het toch met elkaar doen. Met elkaar en voor elkaar. Als DNK spelen wij daarin een verbindende rol.

Duurzaamheid

Er zijn al verscheidene stappen gemaakt in het verduurzamen van DNK. Op het dak van De Nieuwe Kolk ligt een “groen” dak met sedum en zonnepanelen. De stroom die we gebruiken is groene stroom en alle lampen hebben we vervangen door LED-lampen. Op dit moment werken we aan een afvalsysteem waarbij de diverse afvalstromen gescheiden van elkaar worden verzameld. Daarnaast wordt er milieuvriendelijk schoongemaakt en kijken we kritisch naar de inkoop van diverse zaken.

download milieubarometerrapport

CO2

CIJFERS 2020

emissie vertaald naar rondjes om de evenaar:
7,63 rondjes per auto

zonnecellen ter compensatie CO2 emissie:
740 m2

Gebouwgebonden CO2 emissie:
0,233 kg per bezoekers

energie

CIJFERS 2020

Zelf opgewekte zonnestroom (PV):
71.342 kWh

Ingekochte elektriciteit:
1.214.713 kWh

Waarvan groene stroom uit windkracht:
1.214.713 kWh

MVO Highlights

maatschappelijk jaarverslag

Met veel beeld en tekst nemen we je als lezer graag mee langs onze maatschappelijke activiteiten van 2022.

download jaarverslag 2022

keurmerken

Green Key

Green Key is een duurzaamheidskeurmerk specifiek voor de toeristische en recreatieve industrie in Nederland. Organisaties die een Green Key voeren, hebben duurzaamheid in al hun bedrijfsprocessen doorgevoerd. Lees meer ›

SDG Predicaat

Het SDG predicaat wordt uitgegeven aan bedrijven die hun activiteiten koppelen aan de Sustainable Development Goals (SDG) van de Verenigde Naties. Deze 17 werelddoelen staan in het teken van het beëindigen van armoede en ongelijkheid, het beschermen van de planeet en het zorgen dat alle mensen in vrede en voorspoed kunnen leven in 2030. Lees meer ›

Keurmerk Toegankelijkheid

Het Nederlands Keurmerk voor Toegankelijkheid (NLKT) biedt gebouweigenaren en -beheerders de handvaten om hun gebouwen stapsgewijs en binnen de mogelijkheden toegankelijk te maken voor iedereen. Lees meer ›

MVO-certificaat

Het MVO-certificaat uitgegeven aan bedrijven en organisaties die kunnen aantonen dat zij investeren in kennisdeling rondom MVO en dat zij aandacht hebben voor maatschappelijk verantwoord ondernemen op het gebied van people, planet en profit. Lees meer ›

"DNK spant zich al jaren in voor mensen die het minder goed hebben. We zijn het aan onze stand verplicht. De goede dingen goed doen, daar gaan wij voor."

Hanneke Bruggeman, Directeur DNK