20 - 2001,5mLIVETICKET> 20

MVO

DNK is bewust bezig om haar maatschappelijke activiteiten te verbinden aan de Global Goals van de Verenigde Naties. Op die manier willen wij een bijdrage leveren aan een duurzame en gelijkwaardige wereld voor iedereen.

Als culturele organisatie zijn wij er voor de inwoners en ondernemers van Assen en omstreken. We bieden vermaak, ontspanning, kennis en zijn voor iedereen een plek om samen te komen. Een huiskamer voor de stad. Waarvanuit iedereen zijn of haar kijk op de wereld kan vergroten. Vanuit onze maatschappelijke functies, met ons culturele aanbod en door op een verantwoordelijke manier te ondernemen op gebied van people, planet en profit. Ook al leven we in een sterk geïndividualiseerde maatschappij, we moeten het toch met elkaar doen. Met elkaar en voor elkaar. Als DNK spelen wij daarin een verbindende rol.

Milieubarometer

Met de Milieubarometer wordt de belasting op het milieu inzichtelijk gemaakt. Het zegt iets over onze CO2 footprint. Hierbij wordt onder andere gekeken naar ons energieverbruik, afvalproductie, waterverbruik en de door ons zelf opgewekte (zonne)stroom.

download milieubarometerrapport

CO2

CIJFERS 2020

emissie vertaald naar rondjes om de evenaar:
7,63 rondjes per auto

zonnecellen ter compensatie CO2 emissie:
740 m2

Gebouwgebonden CO2 emissie:
0,233 kg per bezoekers

energie

CIJFERS 2020

Zelf opgewekte zonnestroom (PV):
71.342 kWh

Ingekochte elektriciteit:
1.214.713 kWh

Waarvan groene stroom uit windkracht:
1.214.713 kWh

Duurzaamheidsprofiel

Ons duurzaamheidsprofiel geeft aan welke stappen we hebben gezet in de verduurzaming op de gebieden van Proces, People, Planet, Profit en Behoorlijk Bestuur. Met een gemiddeld cijfer van 8,2 laten we zien dat we op de goede weg zijn.

download duurzaamheidsprofiel

Overall

CIJFERS 2023

De voordelen (profit) van duurzaam ondernemen worden goed ingezien, maar dat was de vorige keer vrijwel gelijk. Vooral op proces en planet zijn de scores sterk verbeterd ten opzichte van de vorig scan. Ook op people en behoorlijk bestuur zijn de scores iets hoger geworden, maar die waren ook al vrij hoog.

Overall; score:
8,2

SDG

CIJFERS 2023

De SDG’s (Sustainable Development Goals, Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen) zijn in 2015 door de Verenigde Naties vastgesteld als de nieuwe mondiale duurzame ontwikkelingsagenda voor 2030.

Grootste verbeteringen:
6) Schoon water & Sanitair, 7) Betaalbare en duurzame energie, 13) Klimaatactie, 14) Leven in het water, 15) Leven op het land)

SDG-score:
8,1

MVO Highlights

maatschappelijk jaarverslag

Met veel beeld en tekst nemen we je als lezer graag mee langs onze maatschappelijke activiteiten van 2022.

download jaarverslag 2022

keurmerken

Green Key

Green Key is een duurzaamheidskeurmerk specifiek voor de toeristische en recreatieve industrie in Nederland. Organisaties die een Green Key voeren, hebben duurzaamheid in al hun bedrijfsprocessen doorgevoerd. Lees meer ›

SDG Predicaat

Het SDG predicaat wordt uitgegeven aan bedrijven die hun activiteiten koppelen aan de Sustainable Development Goals (SDG) van de Verenigde Naties. Deze 17 werelddoelen staan in het teken van het beëindigen van armoede en ongelijkheid, het beschermen van de planeet en het zorgen dat alle mensen in vrede en voorspoed kunnen leven in 2030. Lees meer ›

Keurmerk Toegankelijkheid

Het Nederlands Keurmerk voor Toegankelijkheid (NLKT) biedt gebouweigenaren en -beheerders de handvaten om hun gebouwen stapsgewijs en binnen de mogelijkheden toegankelijk te maken voor iedereen. Lees meer ›

MVO-certificaat

Het MVO-certificaat uitgegeven aan bedrijven en organisaties die kunnen aantonen dat zij investeren in kennisdeling rondom MVO en dat zij aandacht hebben voor maatschappelijk verantwoord ondernemen op het gebied van people, planet en profit. Lees meer ›

"DNK spant zich al jaren in voor mensen die het minder goed hebben. We zijn het aan onze stand verplicht. De goede dingen goed doen, daar gaan wij voor."

Hanneke Bruggeman, Directeur DNK