20 - 2001,5mLIVETICKET> 20

Privacyverklaring DNK

versie: 13 november 2023

Jouw privacy is voor DNK van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat jouw gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij DNK  allemaal doen met informatie die we over jou te weten komen.

Als je vragen hebt, of wilt weten wat we precies van jou bijhouden, neem dan contact op met DNK.

Bibliotheek

Afsluiten van een abonnement en afhandelen reservering of uitlening
Wanneer je bij ons een abonnement afsluit en/of media zoals boeken, tijdschriften, cd’s, films etc. reserveert of leent, gebruiken wij jouw persoonsgegevens om jouw abonnement te verwerken, de reservering en/of de uitlening af te handelen. Wij mogen jouw persoonsgegevens dan aan Biblionet Drenthe en de bibliotheken in de provincie Drenthe geven om het abonnement, de reservering en/of uitlening te verwerken. Ook krijgen wij informatie over jouw betaling van jouw bank.

Hiervoor gebruiken wij de volgende gegevens:

Persoonsgegeven Doel Wettelijke grondslag
NAW-gegevens Uitlening, aflevering, communicatie en attendering Uitvoeren overeenkomst
Soortgelijke gegevens zoals telefoonnummer(s), mailadressen, lidnummer Uitlening, aflevering, communicatie en attendering, korting Uitvoeren overeenkomst
Geslacht Communicatie Uitvoeren overeenkomst
Geboortedatum Bepaling contributie Uitvoeren overeenkomst
Bankgegevens, incasso-en factuurgegevens Verwerken facturen Uitvoeren overeenkomst
Aantal uitleningen per periode Uitleenadministratie Uitvoeren overeenkomst
NAW, geslacht, geboortedatum Marketinganalyse Gerechtvaardigd belang
Inschrijf/uitschrijfdatum Marketinganalyse Gerechtvaardigd belang
Reden uitschrijving Marketinganalyse Gerechtvaardigd belang
Datum laatste activiteit Marketinganalyse Gerechtvaardigd belang
Aantal uitleningen per periode Marketinganalyse Gerechtvaardigd belang
Leenhistorie Marketinganalyse Gerechtvaardigd belang
Herinnering en leesadvies Attendering en advisering Toestemming
Log gegevens Probleemanalyse Uitvoering overeenkomst
Familierelatie Uitleenadministratie Uitvoering overeenkomst
Status, blokkering Uitleenadministratie, korting Gerechtvaardigd belang
Doelgroep Marketinganalyse Gerechtvaardigd belang

 

Deze gegevens hebben wij nodig vanwege het abonnement dat je bij ons afsluit en de uitleningen die wij voor jou verzorgen. Wij bewaren deze informatie tot vijf jaar nadat jouw abonnement is opgezegd.

Afsluiten van een school-abonnement
Wanneer je bij ons een school-abonnement afsluit gebruiken wij naast de voorgaande gegevens ook de volgende persoonsgegevens:

Persoonsgegeven Doel Grondslag
School, klas en leerjaar Uitleenadministratie Uitvoering overeenkomst

 

Deze gegevens worden door de school aan ons verstrekt en hebben wij nodig om de dienstverlening aan de scholen mogelijk te maken. Wij bewaren deze informatie tot drie maanden na het einde van de dienstverlening aan de school.

Bioscoop

 

Persoonsgegeven Doel Wettelijke grondslag
NAW gegevens Kaartverkoop Uitvoeren overeenkomst
Soortgelijke gegevens zoals telefoonnummer(s), mailadressen, lidnummer Kaartverkoop Uitvoeren overeenkomst
Gekochte kaarten Marketinganalyse Gerechtvaardigd belang

 

Theater

 

Persoonsgegeven Doel Wettelijke grondslag
NAW gegevens Kaartverkoop Uitvoeren overeenkomst
Soortgelijke gegevens zoals telefoonnummer(s), mailadressen, lidnummer Kaartverkoop servicemails Uitvoeren overeenkomst
NAW, geslacht, geboortedatum Marketinganalyse Gerechtvaardigd belang
Bankgegevens, incasso-en factuurgegevens Verwerken facturen Uitvoeren overeenkomst
Gekochte kaarten Marketinganalyse Gerechtvaardigd belang

 

Profilering
Wij kunnen jouw persoonsgegevens met elkaar en met marketinggegevens combineren om meer over jou te weten te komen. Uiteraard zullen wij jouw privacy te allen tijde respecteren. Wil je dit niet, dan kun je dit altijd aan ons melden.

Hiervoor gebruiken wij:

Persoonsgegeven Doel Grondslag
NAW-gegevens en marktinformatie Direct marketing Gerechtvaardigd belang

 

Hier hebben wij een legitiem belang bij. Wij bewaren deze informatie tot vijf jaar.

Toegang portaal
Met een inlog op Bibliotheek, bioscoop en theater portal op de DNK site krijg je toegang tot een beheeromgeving waar je zelf gegevens kunt instellen, opgeven en wijzigen voor de dienst. Dit portaal is een optie, je kunt er gebruik van maken als je dat wenst maar het hoeft niet. Als je er gebruik van maakt houden wij bij wat je gedaan hebt en wanneer, zodat daar bewijs van is.

Hiervoor gebruiken wij naast de voorgaande persoonsgegevens de volgende gegevens:

Persoonsgegeven Doel Grondslag
Gebruikersnaam en pasnummer Toegang website Toestemming
Inlog gegevens Toegang website Toestemming
IP-adres Foutanalyse Gerechtvaardigd belang

 

Wij bewaren deze informatie tot vijf jaar nadat jouw abonnement is opgezegd.

Contactformulier
Met het contactformulier kun je ons vragen stellen.

Hiervoor gebruiken wij:

Persoonsgegeven Doel Grondslag
Mailadres Communicatie Gerechtvaardigd belang
Naam en pasnummer/klantnummer Identificatie Gerechtvaardigd belang

Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat je tevreden bent met onze reactie en één jaar daarna. Zo kunnen we bij vervolgvragen de informatie er makkelijk bij pakken. Ook kunnen we zo onze klantenservice trainen om nog beter te worden. Hier hebben wij een legitiem belang bij.

Nieuwsbrief
Je kunt je abonneren op onze nieuwsbrief. Hierin lees je nieuwtjes, tips en informatie over onze producten en diensten. Voor de nieuwsbrief gebruiken wij de volgende persoonsgegevens:

Persoonsgegeven Doel Grondslag
Mailadres Marketing en communicatie Gerechtvaardigd belang

Jouw e-mailadres wordt dan automatisch toegevoegd aan de lijst van nieuwsbriefabonnees. Je kunt op ieder moment bezwaar maken tegen het toesturen van deze nieuwsbrief. Elke e-mail bevat een afmeldlink.

Wij bewaren deze informatie tot vijf jaar nadat jouw abonnement is opgezegd. Hier hebben wij een legitiem belang bij.
Aankoopgegevens van kaarten bewaren wij 2 jaar.

Aanbiedingen en nieuwe producten of diensten
Wij willen je graag informatie sturen over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten. Dit kunnen wij doen per:

 • post
 • e-mail
 • telefoon

Je kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze uitingen. In elke brief staat hoe dat moet en elke e-mail bevat een afmeldlink. Je kunt ons blokkeren of de afmeldoptie gebruiken. Je kunt dit aangeven als je wordt gebeld.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Met uitzondering van de hierna genoemde partners, geven wij jouw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Bibliotheekklanten

Partner Doel Grondslag
Biblionet Drenthe Uitleenverwerking Uitvoering overeenkomst
Bibliotheken in Drenthe Uitleenverwerking Uitvoering overeenkomst
Koninklijke Bibliotheek Uitleenverwerking en statistiek Uitvoering overeenkomst
Datawarehouse (van de KB) Marketing en statistiek Gerechtvaardigd belang
Bibliotheek.nl Cursussen, luisterbieb en e-boeken Uitvoering overeenkomst
Muziekweb.nl Muziek en film Uitvoering overeenkomst


Theater en bioscoop klanten

The Alignment House Mosaic Gerechtvaardigd belang

Cookies
Onze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat je die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat je ons weer bezoekt.

Wanneer je onze dienst voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we vragen om jouw akkoord voor het gebruik van deze cookies.

Je kunt via jouw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige onderdelen van onze dienst werken dan niet goed meer.

Sociale deelmogelijkheid
In onze bibliotheek catalogus zijn knoppen opgenomen om titels te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook, Twitter, Instagram, YouTube en LinkedIn. Deze knoppen werken door middel van stukjes code die van bijvoorbeeld Facebook of Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op.

Lees de privacyverklaring van Facebook, Twitter, Instagram, YouTube en LinkedIn (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met jouw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

Gegevens van websitebezoek
Op onze website gebruiken wij Google Analytics om de werking van de site te kunnen analyseren en om het rendement van verkeersbronnen te kunnen meten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere diensten van Google. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven.

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om jouw privacy te beschermen, nemen wij de volgende maatregelen:

 • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord
 • Wij nemen fysieke maatregelen zoals sloten en kluizen voor toegangsbescherming van de systemen waarin persoonsgegevens opslagen zijn
 • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen jou en onze website wordt afgeschermd wanneer jouw persoonsgegevens invoert

Locatiegegevens
Wij maken geen enkel gebruik van locatie gegevens.

Privacy Officer
Wij hebben een zogeheten Privacy Officer aangesteld. Deze persoon is verantwoordelijk voor de privacy binnen onze organisatie.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer onze dienst wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van je gegevens
Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, dan kun je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

Je hebt de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
 • het laten corrigeren van fouten
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
 • intrekken van toestemming
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op: voor inzage, wijzigen en verwijderen van je gegevens vragen wij je je te legitimeren aan de balie van De Nieuwe Kolk. Zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen
Indien je een klacht hebt dan kun je dat melden bij onderstaand adres. Als je vindt dat wij jou niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

DNK
Weiersstraat 1
9401ET Assen
088-0128822
contact@dnk.nl