20 - 2001,5mLIVETICKET> 20
Tablets, smartphones en tv’s hebben een grote aantrekkingskracht op de allerkleinsten. Kinderen beleven hier veel plezier aan en vaak geeft het ouders een momentje voor zichzelf. Daarom staan de Media Ukkie Dagen van 25 maart t/m 1 april in het teken van de rol van boekjes, tablets en de tv binnen de opvoeding. Hoe je hier in de opvoeding mee omgaat kun je op maandag 28 maart ervaren tijdens het webinar in het thema van de Media Ukkie Dagen, namelijk ‘Swipe, Stap, Sprong’. Je gaat dan onder andere kijken naar hoe mediagebruik kan bijdragen aan de opvoeding, maar ook krijg je antwoord op de vragen welke media daarvoor het meest geschikt zijn en hoe je je daarbij je kinderen begeleidt. Ook wordt er in het BoekStartuurtje van 5 april aandacht gegeven aan de Media Ukkie Dagen. Het thema boerderijdieren staat centraal in combinatie met augmented reality.