20 - 2001,5mLIVETICKET> 20
Assen - Drenthe College en De Nieuwe Kolk (DNK) hebben de intentie uitgesproken om meer samen te werken op het gebied van praktijkgericht leren, in de breedste zin van het woord. De huidige samenwerking wordt daarmee geïntensiveerd met als doel beter aan te sluiten op leren in de praktijk. Praktijkgericht leren Bij praktijkgericht leren is het de bedoeling dat studenten tijdens de opleiding ervaring opdoen en bekwamer worden in hun toekomstige beroep. Drenthe College en DNK zien hiervoor voldoende raakvlakken tussen het onderwijs en de culturele instelling om de samenwerking op te zoeken. De kennis en expertise vanuit Drenthe College stelt zij beschikbaar voor vraagstukken op vlakken waar DNK actief is; de bibliotheek, de bioscoop, het theater en als congres- en evenementenlocatie. Te denken valt aan stage- en werkplaatsen voor het organiseren van lezingen, events en college tours, afstemming tussen bestaande en relevante programmering en het gebruik maken van ruimtes en studeerplekken. “Drenthe College uit Assen is verheugd dat de samenwerking een bredere vorm gaat krijgen”, laat Regiodirecteur Jenkse Lorijn weten. “We willen onze mbo-studenten nog meer betrekken bij projecten die we samen kunnen organiseren en uitvoeren in onze regio. Denk hierbij aan het organiseren van een masterclass of event voor bijvoorbeeld basisschoolleerlingen.” Ook DNK is verheugd met de verbrede samenwerking. “Drenthe College blijft voor DNK een mooie partner en het is een goede manier om jongeren kennis te laten maken met alles wat wij te bieden hebben”, aldus Directeur Hanneke Bruggeman van DNK.