20 - 2001,5mLIVETICKET> 20

De Raad van Toezicht van DNK is met de benoeming van mevr. Titia Siertsema als voorzitter compleet. Daarmee is de fusie van Bibliotheek Assen en Theater/Bioscoop De Nieuwe Kolk ook bestuurlijk afgerond. De Raad van Toezicht is samengesteld uit drie leden van het voormalige bibliotheekbestuur en drie leden van de RvT van Theater/Bioscoop De Nieuwe Kolk.

Directeur Hanneke Bruggeman: “We zijn blij dat de fusie nu ook bestuurlijk vorm heeft gekregen. Dat zagen we al in onze producten en diensten en nu is ook in de bestuurlijke organisatie het nieuwe DNK-dna zich aan het nestelen.”

Directeur Hilko Folkeringa: “We zijn een eigentijdse, ondernemende organisatie en werken met de Governance Code cultuur. We zijn blij met een stevige RvT.”

Samenstelling RvT
De RvT van DNK bestaat uit Erik Drenth, Marijke van der Woude, Agnes Wolbert, Pien Slagmolen, Nico v/d Gaag en Febe Bolman. Per 8 juni 2017 is mevr. Titia Siertsema toegetreden en benoemd tot voorzitter.

Titia Siertsema
Titia Siertsema is geboren en getogen in de stad Groningen. Haar professionele leven heeft zich tot op heden afgespeeld in onder meer de energiebranche. In de afgelopen jaren was zij voorzitter van de brancheorganisatie Uneto-VNI en werd daar opgevolgd door Doekle Terpstra. Titia Siertsema is en was ook bestuurlijk op diverse terreinen actief. Onder meer als lid van het dagelijks bestuur VNO-NCW, lid van de SER, het hoofdbestuur MKB-Nederland. Momenteel is ze voorzitter van het revolverend fonds Groningen, lid RvT van MVO-Nederland, Centrale Raad van advies van de KvK en lid van de RvC woningbouwcorporatie Haag Wonen.