20 - 2001,5mLIVETICKET> 20

De in Assen geboren kinderboekenschrijfster Miep Diekmann is afgelopen zondag op 92-jarige leeftijd overleden. Ter nagedachtenis aan haar leven draait in de Bibliotheek van DNK eenmalig een applicatie over deze inspirerende auteur. 

Over Miep

Miep Diekmann werd 26 januari 1925 te Assen geboren. Ze ging naar het gymnasium en werd daarna journaliste. Toen ze negen jaar was, verhuisden haar ouders naar Willemstad op Curaçao, waar het gezin tot 1939 bleef wonen. Deze jaren zijn bepalend geweest voor haar verdere leven en werk.

Miep Diekmann heeft ruim zeventig kinder- en jeugdboeken geschreven, waarvoor zij vaak bekroningen heeft ontvangen, waaronder in 1970 de Staatsprijs voor jeugdliteratuur. Het werk van Miep (Maria Hendrika Jozina) Diekmann kan getypeerd worden als veelzijdig en vernieuwend. Zij behandelde thema’s die daarvoor nog niet in de jeugdliteratuur voorkwamen en toonde zich betrokken bij diverse maatschappelijke problemen.

De applicatie

Op de touchtafels in de Bibliotheek kun je van 12 t/m 19 juli 2017 een applicatie met o.a. foto’s en video’s vinden over het leven van Miep Diekmann. Bovendien kan je veel van haar boeken nog eens rustig teruglezen in de bieb.