20 - 2001,5mLIVETICKET> 20

Met veel plezier en trots bieden wij het Jaaroverzicht16 van Bibliotheek Assen aan. Een jaaroverzicht passend bij de digitale vernieuwing en de ambitie om een inspirerende en innovatieve bibliotheek te zijn, waar het prettig verblijven en beleven is.

2016 was een mooi jaar waarin onze bibliotheek een hoop heeft gedaan. Een jaar met vele vernieuwingen, onder meer met de voorbereiding op de fusie met theater/bioscoop per 2017. In 2016 heeft de Bibliotheek haar dienstverlening rond lenen en lezen met een nieuwe selfservice verder gemoderniseerd. Dit extra gemak voor onze klanten maakt het mogelijk met medewerkers nog meer de klant ten dienste te zijn, door het organiseren van spreekuren, cursussen etc. De bibliotheek in DNK ontwikkelt zich van collectie naar connectie!

De dienstverlening voor het primair onderwijs kende de speerpunten leesbevordering, mediawijsheid en 21st century skills. De opening van het JackLab in september 2016 levert een mooie bijdrage aan deze vaardigheden. Zo helpt DNK de jeugd zich hierin te ontwikkelen. Ook de inwoners van Assen, bezoekers van De Nieuwe Kolk en partners binnen en buiten het Culturele Hart, weten DNK te vinden voor veel meer dan alleen de boeken, in welke vorm dan ook: de Asser bibliotheek wordt steeds meer herkend als de plek voor ontmoeting en debat, kunst en cultuur, persoonlijke ontwikkeling op taal, lees- of digitaal gebied, informeel leren, plezier, ontroering en informatie. Het gaat daarbij om informeel leren rond onderwerpen die spelen in het persoonlijk leven van onze inwoners. Het nieuw ingerichte Leescafe levert hier ook een bijdrage aan.
Succesvolle programma’s zoals de Derde Dinsdag, met een drukbezochte editie over democratie, en budgetcursussen bieden deelnemers meerwaarde. Deze programma’s zijn het gevolg van mooie samenwerkingen met partners zoals Actium. De Workshops zijn altijd uitverkocht en steeds meer ondernemers weten de weg te vinden om een bijdrage hieraan te leveren. Kortom, teveel om op te noemen. In het Jaaroverzicht16 laten we u zien hoe invulling hebben gegeven aan onze functies.

De ambitie van de bibliotheek in DNK is en blijft groot, ook na de fusie. Haar rollen als betekenisgever voor de lokale samenleving en stadbaken zullen in 2017 steeds meer vorm en inhoud krijgen met nieuwe programma’s.
Het goede resultaat, tevreden klanten en medewerkers, en een goede partner zijn in De Nieuwe Kolk en daarbuiten gaan we in de komende jaren nog meer uitbouwen. Namens het bestuur en alle medewerkers van DNK wens ik u veel plezier bij het bekijken van ons Jaaroverzicht16.