20 - 2001,5mLIVETICKET> 20

Vijf jaar geleden werd er voor het eerst een duurzaamheidsprofiel opgesteld voor De Nieuwe Kolk. Een goede nulmeting met vele kansen. In de jaren die volgden zijn er vele inspanningen geleverd om de score omhoog te krijgen. Eind vorige maand kregen we het nieuwe profiel onder ogen en daar werden we blij van. Met bijna twee punten hoger dan de meting in 2019 scoorden we nu een mooie 8,2.

Het duurzaamheidsprofiel is de uitkomst van de DuOn-scan. Dat bestaat uit een interview met de MVO vertegenwoordiger van onze organisatie waarin we aan de hand van stellingen scores en toelichtingen hebben gegeven. Deze scan heeft als doel om inzichtelijk te maken hoe organisaties ervoor staan op het gebied van Duurzaam en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).

De uitkomsten van het duurzaamheidsprofiel geven aan welke stappen er zijn gezet in de verduurzaming op de gebieden van Proces, People, Planet, Profit en Behoorlijk Bestuur. Ten opzichte van de voorgaande scan, is er vooral vooruitgang geboekt op de gebieden proces en planet.

Green Key

DNK heeft voor 2024 ook het Duurzaam Gastvrij Certificaat (voorheen Green Key) op het niveau Goud weten te behalen. Een internationaal keurmerk voor duurzame bedrijven in de gastvrijheidssector waarmee aangetoond wordt dat bedrijven duurzaamheid belangrijk vinden en dit toepassen in de gehele bedrijfsvoering. Een verblijf bij een partij met een groene sleutel, betekent dat je kunt genieten en verblijven op een bewuste manier.

Keurmerk voor Toegankelijkheid

Eind 2023 werd ook al het bronzen Keurmerk voor Toegankelijkheid uitgereikt aan DNK. Deze certificering geeft aan dat ons gebouw toegankelijk is voor mensen met een beperking. Zo zijn bijvoorbeeld de belangrijkste looproutes minstens 120cm breed, onze liften voorzien van braille, beschikken onze theater- en filmzalen over rolstolplaatsen en worden hulp- en geleidehonden overal toegelaten.

Inspanningen die zijn gedaan voor zowel de Green Key als voor het Keurmerk voor Toegankelijkheid, hebben er mede voor gezorgd dat ons duurzaamheidsscore ruim is toegenomen.

Benieuwd naar het hele rapport? Deze is hier te vinden.