20 - 2001,5mLIVETICKET> 20
Vandaag ontving DNK (De Nieuwe Kolk) het SDG predicaat uit handen van wethouder Jan Broekema. DNK kreeg het predicaat, omdat wij al jaren bezig zijn om onze activiteiten te koppelen aan de Sustainable Development Goals (SDG) van de Verenigde Naties. Deze 17 werelddoelen voor positieve verandering staan in het teken van het beëindigen van armoede en ongelijkheid, het beschermen van de planeet en het zorgen dat alle mensen in vrede en voorspoed kunnen leven in 2030. DNK is de eerste bibliotheek, bioscoop én theater in Nederland met dit keurmerk. DNK ontving onlangs al het duurzaamheidscertificaat Green Key, dat ook aan deze VN-doelstellingen is gekoppeld. Wethouder Jan Broekema: “We kunnen in Assen trots zijn op een organisatie als DNK, die zo bewust bezig is met deze werelddoelen. Niet alleen op het gebied van duurzaamheid zijn ze actief aan de slag, ook aan de andere ‘goals’ van het SDG probeert DNK een steentje bij te dragen. Denk bijvoorbeeld aan het Regenboogvoetpad voor de deur, voor gendergelijkheid, en aan de Taalklas voor laaggeletterden, die in de bibliotheek huist. Maar ook de Social Sofa is een mooi initiatief wat bijdraagt aan de doelen voor positieve verandering.’ Gemeenten4GlobalGoals Assen is aangesloten bij Gemeenten4GlobalGoals campagne van de VNG. Deze campagne van de VNG ondersteunt gemeenten bij het werken aan de Global Goals (ook Sustainable Development Goals of SDG’s). Ieder jaar vindt rond 25 september de landelijke actiedag SDG plaats. Op deze dag wordt aandacht gevraagd voor de 17 Global Goals, die samen dé wereldwijde duurzaamheidsagenda tot 2030 vormen. Alle doelen zijn sterk vervlochten met opgaven in het dagelijkse werk van de gemeenten. Bijvoorbeeld het terugdringen van ongelijkheid, maatschappelijke integratie, een prettige en veilige leefomgeving, duurzame productie en consumptie, en kwalitatief en participatief bestuur. SDG Nederland SDG Nederland is de beweging van iedereen die bijdraagt aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) in Nederland. SDG Nederland brengt individuen en organisaties bijeen, katalyseert gezamenlijke acties en creëert synergie rond de Duurzame Ontwikkelingsdoelen. SDG Nederland bestaat uit meer dan 1.000 maatschappelijke organisaties, jongerengroepen, gemeenten, financiële instellingen, onderwijs- en kennisinstellingen en bewonersinitiatieven.