20 - 2001,5mLIVETICKET> 20

Op donderdag 10 oktober heeft DNK tijdens de ‘Asser Uitdaging’ het MVO-Certificaat ontvangen. Ron Koelma, duurzaamheidscoördinator bij DNK, ontving uit handen van wethouder Mirjam Pauwels het certificaat dat aantoont dat DNK actief bezig is met maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Voor DNK is dit een waardering voor haar MVO-beleid en een waardevol uitgangspunt om haar MVObeleid verder vorm te geven.

Het MVO-certificaat wordt uitgegeven door MVO-Alliantie Noord-Nederland aan bedrijven en organisaties die onder andere kunnen aantonen dat zij investeren in kennisdeling rondom MVO doordat zij lid zijn van een MVO-netwerk en dat zij aandacht hebben voor maatschappelijk verantwoord ondernemen op het gebied van people, planet en profit .