20 - 2001,5mLIVETICKET> 20
DNK streeft ernaar om een plek te creëren waar iedereen samen mag komen, ervaringen opdoet, verbindingen kan aangaan en zich vermaakt met alles dat cultuur te bieden heeft. Met het behalen van dit keurmerk laat DNK zien dat zij actief bijdraagt aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties en zich inzet voor een samenleving waarbij iedereen als gelijke behandeld wordt.
Toegankelijkheid betekent dat goederen, diensten en faciliteiten binnen bereik zijn voor iedereen. Aan de hand van de criteria van het Nederlands Keurmerk voor Toegankelijkheid is gekeken welke stappen DNK kon zetten om haar functies toegankelijker te maken. Zo zijn er mobiele pinapparaten in gebruik genomen, is een deel van de balie verlaagt en is er contrasterende markering aangebracht op glazen deuren en panelen. Praktische zaken die ervoor zorgen dat de gebruikerservaring voor iedereen gelijkwaardiger wordt. Het bieden van een toegankelijk cultuurcentrum en alle bijbehorende faciliteiten opent voor veel mensen een wereld vol nieuwe mogelijkheden. Een avond uit, ontspanning en gezelligheid. Het geeft iedereen de gelegenheid om cultuur te ervaren, hun leven te verrijken en op een volwaardige manier te kunnen deelnemen aan de samenleving. De erkenning van dit keurmerk ligt in lijn met de SDG-ambitie om ongelijkheid te verminderen en inclusie te integreren in onze samenleving. DNK toont hiermee aan dat mensen met een visuele, motorische, auditieve of verstandelijke beperkingen en mensen die gebruik maken van een assistentiehond, steeds beter terecht kunnen in het gebouw en kunnen genieten van het culturele aanbod. In totaal zijn er keurmerken in vier gradaties. Het bronzen keurmerk is voor DNK de eerste zege op weg naar een toegankelijk gebouw voor iedereen.