20 - 2001,5mLIVETICKET> 20
Sinds 1 juli 2021 wordt in Nederland statiegeld geheven op petflessen kleiner dan 1 liter. Met dit overheidsbesluit is een nieuwe stap genomen in het tegengaan van zwerfafval in het milieu. Ook DNK draagt bij aan het schoonhouden van de leefomgeving en heeft daarom het initiatief gestart voor een inzamelpunt van deze kleine petflesjes, waarvan de opbrengst naar een goed doel gaat. Een aanpak die volledig in lijn ligt met de MVO- en Duurzaamheidsdoelstellingen die DNK nastreeft. Het opgehaalde statiegeld wordt gedoneerd aan Jeugdfonds Sport & Cultuur Drenthe. Tot nu toe is al €1050,- opgehaald voor dit goede doel: “Het is mooi om te zien dat met een ‘simpele’ actie, namelijk het weggooien van je plastic flesje, een bijdrage wordt geleverd aan het Jeugdfonds. Ieder kind moet immers in staat zijn om te sporten.”, aldus Luna Bouius, kinderburgemeester van Assen, die speciaal voor het overhandigen van de eerste cheque naar DNK was gekomen. DNK is al een tijd bewust bezig om haar maatschappelijke activiteiten te verbinden aan de Global Goals van de Verenigde Naties om op die manier een bijdrage te leveren aan een duurzame en gelijkwaardige wereld voor iedereen. Jennifer van Dijk, Hoofd Exploitatie Bioscoop, licht de aanpak verder toe : “Het verzamelen van kleine petflesjes is een logische stap binnen onze duurzaamheidsdoelstellingen. Daarom hebben we binnen DNK een proces ingericht waarmee theater- en bioscoopbezoekers de mogelijkheid hebben om gekochte petflessen in speciale petfles-donatiebakken te gooien zodat de flesjes gerecycled kunnen worden. Dat dit ook nog gekoppeld is aan een goed doel, maakt het alleen maar een mooier streven.” Jeugdfonds Sport & Cultuur Drenthe Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Drenthe maakt het mogelijk dat kinderen en jongeren uit gezinnen met weinig geld, toch mee kunnen doen met voetbal, muziekles, turnen, streetdance, judo, theater les of een andere sportieve of creatieve activiteit. Niet alleen omdat het leuk is, maar omdat het belangrijk is voor de persoonlijke ontwikkeling. Ook leren kinderen er samenwerken, ontdekken ze waar ze goed in zijn, maken ze nieuwe vrienden en krijgen ze meer zelfvertrouwen. Is er thuis te weinig geld? Dan betaalt Jeugdfonds Sport & Cultuur Drenthe de contributie van de sportclub, het lesgeld van de cultuurlessen en in sommige gevallen de benodigdheden zoals voetbalkleding, dansschoenen of de huur van een instrument..