20 - 2001,5mLIVETICKET> 20
In 2022 viert DNK het tienjarig jubileum. Er zijn sinds de ingebruikname zo’n 500.000 bezoekers per jaar in De Nieuwe Kolk ontvangen. Daarom is de komende periode groot onderhoud noodzakelijk. DNK benut die gelegenheid om haar functies als bibliotheek, bioscoop, theater en evenementenlocatie fysiek verder samen te laten smelten. Na de fusie in 2017 tussen Bibliotheek Assen en Theater/Bioscoop De Nieuwe Kolk neemt de organisatie hiermee opnieuw een toekomstbestendige stap. De ruimtes en voorzieningen in en rond de bibliotheek en het CultuurPortaal (de centrale hal van De Nieuwe Kolk) krijgen met deze herinrichting een integrale functie. De ruimtes zullen worden gekenmerkt door een meer open karakter, waardoor de verschillende functies zich minder bevinden in afgesloten ruimtes. Bezoekers maken hierdoor eenvoudiger kennis met alle mogelijkheden van DNK. De plaatsing van de trap naar de Nivo Foyer, voorheen de foyer van het theater en inmiddels ook toegankelijk voor bezoekers van studie- en werkplekken, is hier een goed voorbeeld van. Aanvullend zijn ook de vraag van het publiek en de maatschappelijke functie van een organisatie als DNK de afgelopen tien jaren aanzienlijk gewijzigd. Ontmoeting en een leven lang ontwikkelen, debat en digitale inclusie worden voor de bibliotheek steeds belangrijker. Om hierop in te kunnen blijven spelen creëert DNK meer ruimte en voorzieningen voor haar bezoekers. In lijn met de ambitie van DNK om een innovatieve en toegankelijke organisatie te zijn voor de stad en omgeving, zal in 2022 ook de speciale jeugdafdeling openen. De organisatie heeft de voormalige ruimte van KiNK ter beschikking gekregen om te ontwikkelen voor de jeugd op het gebied van taal, techniek en talent. Dit betekent dat ook de jeugdbibliotheek en het JackLab hier hun intrek in gaan nemen, waardoor in de huidige bibliotheek meer ruimte en aandacht ontstaat voor maatschappelijke activiteiten, ontmoeting, cursusmogelijkheden en voor werk- en studieplekken. Het werk wordt vanaf begin november tot en met april 2022 uitgevoerd. Daarbij worden materialen hergebruikt om zo duurzaam mogelijk te werk te gaan. De overlast voor bezoekers zal zoveel mogelijk worden beperkt. Het gebouw blijft geopend en de collectie van de bibliotheek zal zoveel mogelijk toegankelijk blijven. De beschikbare publieksoppervlakte zal enige maanden minder groot zijn vanwege deze werkzaamheden.