20 - 2001,5mLIVETICKET> 20

Bezoekers die voor DNK naar Assen komen besteden jaarlijks voor 9,5 miljoen euro in de binnenstad. Het gerenommeerde onderzoeksbureau Berenschot onderzocht wat de bezoekers van theater, bibliotheek, bioscoop en evenementen besteden in het centrum, onder andere aan horeca, detailhandel en parkeren. Het gaat daarbij alleen om bezoekers die speciaal vanwege DNK naar Assen komen.

De bestedingen van gasten die ook om andere redenen naar het centrum komen en daarbij DNK aandoen zijn niet meegenomen. De geschatte toewijsbare economische impuls aan extra bestedingen die DNK genereert voor Assen komt daarmee uit op 9,5 miljoen euro. Circa de helft van dit totaalbedrag wordt binnen DNK besteed en de helft in het centrum van Assen.

Naast deze economische waarde levert DNK ook op cultureel en sociaal maatschappelijk vlak toegevoegde waarde aan de Asser maatschappij. Berenschot geeft in de resultaten van het onderzoek aan dat DNK van vaste waarde is voor alle bewoners van Assen en omgeving. 80% van de bezoekers woont binnen een straal van 20 km en 90% van de basisscholen wordt bereikt. De bezoekers waarderen de organisatie met een 8,3.

De culturele rijkdom die DNK creëert is terug te zien in het grote aanbod; gemiddeld elk uur start er een voorstelling, film, verhuring of (zakelijke) activiteit. Ook, zo blijkt uit kwalitatief onderzoek van Berenschot, is er een grote verbinding met (culturele) partners in de gemeente Assen. De organisatie heeft een magneetfunctie en potentieel om deze band te versterken.

Het onderzoek van Berenschot is gebaseerd op kwantitatief onderzoek via vragenlijsten, gesprekken en interviews met stakeholders, en deskresearch. De resultaten bevestigen de waardevolle rol van DNK binnen de stad en maken zichtbaar welke kansen de organisatie de komende jaren kan benutten om deze waarde verder uit te breiden.