20 - 2001,5mLIVETICKET> 20
Op 8 maart jl. heeft Bibliotheek DNK opnieuw het officiële kwaliteitscertificaat ontvangen van de Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT). Hiermee voldoet Bibliotheek DNK aan de landelijk gestelde kwaliteitsnormen die gelden voor bibliotheek- en cultuurorganisaties. DNK scoorde op veel onderwerpen positief. Een belangrijk onderdeel van de toetsing is het maatschappelijke effect en de toekomstbestendigheid. Met het certificaat heeft Bibliotheek DNK de bevestiging gekregen dat de organisatie functies en diensten op een juiste manier uitvoert en dat aan alle kwaliteitsnormen wordt voldaan. Het certificaat is vier jaar geldig. DNK is verheugd over de positieve beoordeling. “Niet alleen is het certificaat een bevestiging van ons werk als bibliotheek, maar ook geeft het certificeringsproces ons inzicht in waar we staan. Dit stelt ons als organisatie in staat om onze sterke punten uit te breiden en verbeteringen door te voeren,” aldus Hanneke Bruggeman, directeurbestuurder DNK. De Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT) toetst als onafhankelijke organisatie de kwaliteit van bibliotheek- en cultuurorganisaties en van programma’s en diensten voor geletterdheid.