20 - 2001,5mLIVETICKET> 20

wie is wie

Management & organisatie –  Management Team:

Hanneke Bruggeman,
Directeur
Bestuurder

Paul Nieman,
Adjunct-directeur
Bedrijfsvoering

Irene van der Molen,
Manager
Marketing

Hilde Scholten,
Manager
Programmering & Innovatie

Natascha Slagter,
Controller
Finance & HRM

Programma & Aanbod – Management Team Plus:

Bhodi Lesage,
Hoofd
Exploitatie Verhuur & Horeca

[Vacature],
Hoofd
Exploitatie Bioscoop

Hilde Scholten,
Programmeur
Podium

Willemijn Bouma,
Programmeur
Ontwikkeling & Ontmoeting

samenstelling Raad van Toezicht

Raad van Toezicht

mevr. T. Siertsema, voorzitter
mevr. N. Hiddema, vicevoorzitter
dhr. J. Haringsma
dhr. N. van der Gaag
dhr. C. Bus

Afdelingen

Directiesecretariaat

Rianne Wubs
088-0128 888 | r.wubs@dnk.nl

Informatie en verkoop

088-0128 888 | info@dnk.nl

Bibliotheek
088-0128 888 | bibliotheek@dnk.nl

Bioscoop
088-0128 560 | bioscoop@dnk.nl

Theater
088-0128 550 | theater@dnk.nl

Labelmanagement/programmering

088-0128 888

Markt & Ontwikkeling

marketing@dnk.nl

Educatie

educatie@dnk.nl

Finance & Control

administratie@dnk.nl

HRM & Arbo

hrm@dnk.nl

Techniek

088-0128888 | techniek@dnk.nl