20 - 2001,5mLIVETICKET> 20

Raad van Toezicht DNK

De Raad van Toezicht van DNK is het toezichthoudende orgaan van onze organisatie. De RvT werkt volgens deĀ Governance Code Cultuur. De Governance Code Cultuur is een instrument voor goed bestuur en toezicht in de cultuursector.

Samenstelling RvT DNK

mevr. T. Siertsema, voorzitter

mevr. N. Hiddema, vicevoorzitter

dhr. J. Haringsma, lid

dhr. N. van der Gaag, lid

dhr. C. Bus, lid