20 - 2001,5mLIVETICKET> 20

Leesgesprekken

ONDERSTEUNING – NIEUW

In samenwerking met de Pabo bieden we de mogelijkheid om in te schrijven op leesgesprekken. Leesgesprekken zijn gesprekken over lezen met leerlingen, die om verschillende redenen geen of weinig plezier beleven aan lezen. De studenten moeten in het kader van hun opleiding ervaring opdoen met het voeren van dit soort gesprekken, die de leerlingen motiveren tot lezen en inzicht geven in hun eigen leesontwikkeling. De leerlingen krijgen na afloop een verslag met persoonlijke tips. Daarnaast kan ook de leesmediaconsulent worden gevraagd om enkele leesgesprekken te voeren.

Kenmerken:

  • ABOS-lijn Lezen
  • op school/in de bieb
  • data: 14, 16 en 17 november 2023
  • duur: 1 uur