20 - 2001,5mLIVETICKET> 20

Inspiratiemiddag Kinderboekenweek 2024

PLUSPAKKET

Speciaal voor leerkrachten, bij DNK i.s.m. het ICO

Ook in 2024 willen we jullie weer graag inspiratie bieden om de Kinderboekenweek op school vorm te geven, met als doel het bevorderen van leesplezier en het verhogen van de leesmotivatie. Daarom zijn boeken altijd het uitgangspunt van de lessen die we jullie aanreiken en zijn het (voor)lezen, het praten over de boeken, en het beleven en verwerken van het verhaal de speerpunten van onze aanpak.

Bovendien staan niet de activiteiten tijdens de Kinderboekenweek centraal, maar de verhalen uit de boeken. Zoals jullie ongetwijfeld weten, laten recente studies en rapporten zien dat het niet goed gaat met het lezen. Er wordt steeds minder, en met minder plezier en diepgang gelezen. Met de Kinderboekenweek willen we die tendens stoppen en weer in de goede richting sturen.

Kijk voor de bijbehorende Digitale Inspiratiebox bij het programma Inspiratieavond Nationale Voorleesdagen op de ABOS Portal.

Kenmerken:

  • ABOS-lijn Lezen
  • bij DNK
  • duur: 1 middag