Digitale Speeltuin

Het bezoek vindt plaats op de jeugdafdeling en in het JackLab in de bibliotheek. Dankzij Professor Jack kunnen de jonge uitvinders kennis maken met nieuwe technieken en producten. De ‘Digitale Speeltuin’ is een echt feest: programmeren met de Bluebot, VR met de HTC Vive, 3D pennen, tekenen met Osmo en ontdekken hoe een Green Screen werkt. Op een speelse manier komen nieuwe technieken aan bod. In kleine groepjes gaan we zo veel mogelijk ontdekken (er is tijd om in ieder geval drie van de vijf onderdelen per groep te doen, startpunt verschilt).

DNK wil met Asser Bibliotheek op School bijdragen aan de ontwikkeling van de 21e eeuwse vaardigheden bij kinderen. Zowel computational thinking, problemen oplossen, creatief- en kritisch denken, samenwerken, communiceren en mediawijsheid komen aan bod. 

Voorwaarde bij dit programma is dat er voldoende begeleiders aanwezig zijn.Van de begeleiders wordt verwacht dat ze actief meedoen met de onderdelen en ook zelf iets leren!

Kenmerken:

  • leerlijn digitale geletterdheid
  • bibliotheekbezoek
  • duur: 1,5 uur
  • prijs: 3,5 uur

Bijbehorende competentie(s):

  • computational thinking
  • mediawijsheid

*) De ABOS-programma’s van de lijn digitale geletterdheid voldoen aan de opgestelde competenties van SLO/Kennisnet.