20 - 2001,5mLIVETICKET> 20

De Uitdaging

BASISPAKKET OP SCHOOL & THUIS

De Uitdaging is een programma waarbij de nadruk ligt op het bevorderen van leesplezier en leesmotivatie. Het leuke eraan is dat je het project op meerdere manieren in kan zetten. Normaal gesproken staat de Leesmediaconsulent van DNK voor de klas, maar nu dagen we de leerlingen van een afstand uit om zoveel mogelijk en zo snel mogelijk de opdrachten te maken. Daarmee kunnen zij een leuke prijs voor de klas winnen!

De Uitdaging is een wedstrijd die 1 periode duurt. Aan het begin van deze periode krijgt de juf/meester de opdrachten voor de klas en een deadline via e-mail. Met de hele klas wordt aan de opdrachten gewerkt. Opdrachten kunnen door meerdere kinderen samen gemaakt worden of alleen. Documentatie is hierbij heel belangrijk: bedenk samen hoe jullie de antwoorden verzamelen. Je kunt foto’s maken, een gedeeld Word-bestand online starten, een groot plakbord maken…

Kenmerken:

  • ABOS-lijn Lezen
  • gastles of opdracht uitleggen + collectie
  • meerdere ABOS-lijnen
  • duur: 1 uur (of geheel digitaal)
  • leentermijn: 5 – 6 weken
  • + versie voor SBO/SO