20 - 2001,5mLIVETICKET> 20

Asser Kinderjury

BASISPAKKET

Elk jaar kiezen we voor de Asser Kinderjury 5 mooie nieuwe boeken van Nederlandse auteurs met thema’s die uitnodigen tot een gesprek. Ook dit jaar kunnen kinderen uit groep 7 en 8 weer optreden als jury! Lekker lezen in de nieuwste boeken en dan stemmen.

De leesmediaconsulent komt in de groep om de kinderen enthousiast te maken voor de boeken, waarna ze wekelijks een ander boek lezen. Na zes weken komt de leesmediaconsulent opnieuw in de groep voor de jurybespreking en een kennisquiz. Binnen dit programma lezen we in 5 perioden van 6 weken. Zo kunnen heel veel groepen en scholen zitting nemen in de kinderjury. Aan het eind van het schooljaar wordt de Asser Kinderjury groots afgesloten met een programma waarin de einduitslag bekend wordt gemaakt. De boekenpakketten worden na de einduitslag naar de scholen gebracht voor in de schoolbieb.

Kenmerken:

  • ABOS-lijn Lezen
  • gastles + collectie
  • duur: 2 x 1 uur
  • leentermijn: 5 – 6 weken
  • extra kosten: aanschaf boekenpakket