20 - 2001,5mLIVETICKET> 20

Lees je Rijk!

ONDERSTEUNING

“De leesvaardigheid van leerlingen in Nederland komt als goed uit de onderzoeken, maar het leesbegrip en het leesplezier neemt af. Hoe kom je tot duurzaam leren waarbij rijke verbindingen in de hersenen tot stand worden gebracht die leiden tot duurzame veranderingen in het lange termijn geheugen?”

Thematisch lezen, praten over teksten, voorlezen… het zijn allemaal manieren om het leesonderwijs te verbeteren en rijker te maken.

Met ‘Lees je Rijk!’ willen we inzetten op rijk taal/leesonderwijs. We stellen themacollecties samen van rijke teksten rond multiperspectivische thema’s voor de groepen 5 t/m 8. Naast lezen van teksten staan verdiepende gesprekken en schrijven centraal. Wij bieden de collectie plus een handleiding voor de leerkracht hoe ermee aan de slag te gaan plus verwerkingssuggesties.

  • vanaf AVI E4 kiezen voor vrij lezen middels een kwalitatief goed boekenaanbod op school, geen verarmde teksten door AVI-restricties
  • vakken geïntegreerd aanbieden: bij begrijpend lezen kiezen voor rijke teksten rond thema’s van de zaakvakken, waardoor begrippen in verschillende contexten voorbij komen
  • gesprekken en discussies met meer diepgang, waardoor de interesse en kennis van de wereld wordt vergroot
  • schotten en begrenzingen tussen vakken slechten, waardoor er een duurzamere vorm van onderwijs ontstaat

Het aanbod aan thema’s zal groeien op basis van jullie aanvragen. Op de ABOS portal houden we een overzicht bij van de thema’s + de doelgroepen.

Kenmerken:

  • ABOS-lijn lezen
  • collectie
  • leentermijn: 6 weken