20 - 2001,5mLIVETICKET> 20

Wanneer iemand laaggeletterd is, heeft deze persoon moeite met lezen, schrijven, rekenen en/of digitale vaardigheden. In Assen zijn er ongeveer 8.000 voor wie dit geldt. Samen met andere organisaties zet Gemeente Assen zich in voor deze doelgroep.

De Nieuwe Kolk is een van die organisaties die met de gemeente samenwerkt. In eerste plaats zet DNK zich in tegen laaggeletterdheid door in de bibliotheek een grote collectie boeken en media aan te bieden en zo lezen te promoten. Ook biedt Bibliotheek DNK cursussen aan voor digitale vaardigheden en is er een Informatiepunt Digitale Overheid. Daarnaast streeft ABOS (Asser Bibliotheek Op School), onderdeel van DNK, ernaar om laaggeletterheid bij kinderen en jongeren tegen te gaan, en om leesplezier te bevorderen.

Een andere manier waarop DNK zich inzet om laaggeletterdheid tegen te gaan, is door partnerorganisaties ruimte te geven. Zo strijkt het Taalhuis elke donderdag neer op het Ontmoetingsplein van De Nieuwe Kolk, om daar tijdens het Taalcafé in groepjes Nederlands te oefenen.

Al die inzet leidde in 2023 tot prachtige cijfers die nu door de Gemeente Assen bekend zijn gemaakt. Klik op onderstaande afbeelding voor een overzicht van de statistieken.

Enkele highlights:

  • Het Informatiepunt Digitale Overheid mocht 139 inwoners helpen bij hun vragen over de digitale overheid. Dit waren ruim 100 meer mensen dan in 2022.
  • 98% van de Asser basisscholen werkt op dit moment met ABOS. Op naar de 100%!
  • De cursussen rondom digitale vaardigheden bij DNK trokken meer dan 150 deelnemers.

Aan de hand van deze cijfers, kunnen we concluderen dat de strijd tegen laaggeletterdheid goed gaat. Dat neemt natuurlijk niet weg dat we ons, net als de gemeente en de andere betrokken organisaties, blijven inzetten om laaggeletterdheid tegen te gaan!