20 - 2001,5mLIVETICKET> 20

Op 22 september 2012 werd De Nieuwe Kolk door prinses Margriet geopend. Op 22 september 2022 bestond De Nieuwe Kolk 10 jaar. We begonnen met de stichting Bibliotheek Assen en stichting Theater/Bioscoop De Nieuwe Kolk en in 2017 zijn we bestuurlijk en organisatorisch gefuseerd tot de Stichting DNK. In deze hoedanigheid bestaan we nu alweer 5 jaar! 

In het maatschappelijk jaarverslag van 2022 blikken we terug op de afgelopen jaren en kijken we waar we momenteel staan. Met de bouw van De Nieuwe Kolk was het de bedoeling om een centrum voor culturele en maatschappelijke activiteiten in Assen, van en voor haar inwoners te bewerkstelligen. Nu, tien jaar na dato, kunnen we zeggen dat dit aardig is gelukt. Na een roerige periode met COVID-19 maatregelen, zien we gelukkig dat in 2022 het publiek ons weer weet te vinden. Langzaamaan komen de bezoekersstromen weer op gang. Toch zal het nog wat tijd vragen voordat we terug zijn op ons oude niveau. Maar na twee jaren van onzekerheid en lockdowns, hebben we de draad weer opgepakt.

Jaarlijks brengt De Nieuwe Kolk verslag uit van de maatschappelijke resultaten, met daarbij een financiële verantwoording. Het maatschappelijk jaarverslag 2022 is inmiddels gepubliceerd en in te zien.