Digitale Speeltuin

Het bezoek vindt plaats op de jeugdafdeling en in het JackLab in de bibliotheek. Dankzij Professor Jack kunnen de jonge uitvinders kennis maken met nieuwe technieken en producten. DNK wil met Asser Bibliotheek op School bijdragen aan de ontwikkeling van de 21e eeuwse vaardigheden bij kinderen. Zowel computational thinking, problemen oplossen, creatief- en kritisch denken, samenwerken, communiceren en mediawijsheid komen aan bod.

Voorwaarde bij dit programma is dat er voldoende begeleiders aanwezig zijn.

Kenmerken:

  • leerlijn digitale geletterdheid
  • bibliotheekbezoek
  • duur: 1,5 uur
  • prijs: 3,5 uur

Bijbehorende competentie(s):

  • computational thinking
  • mediawijsheid

*) De ABOS-programma's van de lijn digitale geletterdheid voldoen aan de opgestelde competenties van SLO/Kennisnet.