20 - 2001,5mLIVETICKET> 20

Lekker lezen!

Drents Leesoffensief

De Drentse bibliotheken maken zich zorgen over de taalachterstand en het gebrek aan leesvaardigheid bij veel jongeren. Met het Drents Leesoffensief, waarin verschillende partijen samenwerken, willen ze bereiken dat alle Drentse jongeren geletterd het middelbaar onderwijs verlaten.

website Drents Leesoffensief

 

Lezen is erg belangrijk (filmpje)

“Als je leest kan je de hele wereld over reizen”

Geletterd het onderwijs verlaten

De Drentse bibliotheken willen dat alle Drentse kinderen met een goede woordenschat aan het primair onderwijs kunnen beginnen, dat de leesvaardigheid en leesplezier, -motivatie van Drentse scholieren aantoonbaar vergroot wordt en dat alle Drentse jongeren geletterd het middelbaar onderwijs verlaten. Om deze doelen te bereiken, werken de Drentse bibliotheken en de Provinciale Ondersteunings Instelling (POI) Biblionet Drenthe, als aanjager binnen de provinciegrens, samen met verschillende onderwijs- en kinderopvanginstellingen. Samen maken ze zich sterk voor en geven ze vorm, invulling aan het ‘Drents Leesoffensief’.

Waarom is het Drents Leesoffensief nodig?

Uit onderzoeken blijkt dat een groeiende groep jongeren een taalachterstand voor het leven heeft, de school laaggeletterd verlaat en de leesvaardigheid van Nederlandse kinderen achteruit holt. Dat heeft grote gevolgen voor de positie van Nederland als kenniseconomie. De maatschappelijke kosten van laaggeletterdheid zijn hoog en bedragen landelijk ruim € 1,1 miljard per jaar. Meer armoede, groter beroep op sociale zekerheid, hogere kosten gezondheidszorg, inkomensverlies laaggeletterden en lagere belastinginkomsten.

Een gezamenlijke aanpak, voor meer resultaat

Het Drents Leesoffensief draagt zorg voor zoveel mogelijk samenwerking tussen het onderwijs, de kinderopvang en de bibliotheken. Binnen deze strategische samenwerking kan iedereen vanuit haar rol, kennis en expertise hun bijdrage leveren. Door gezamenlijk de inspanningen rondom leesvaardigheid uit te bouwen, geven ze de jeugd een toekomst. Een toekomst waarin laaggeletterdheid geen rol speelt!

Op het gebied van leesbevordering is er binnen de specifieke verzorgingsgebieden en de provincie grenzen al veel samenwerking tussen de Drentse bibliotheken, de scholen en kinderopvanglocatie in de vorm van landelijke programmalijnen als BoekStart en de Bibliotheek op school. Door nu als breed netwerk de krachten verder te bundelen, kennis te delen, meer en nieuwe (o.a. op het gebied van digitalisering & gamification) maar ook gemeentelijk specifieke projecten rondom leesbevordering te starten en bij ouders het (voor)lezen nog meer te stimuleren – ouderbetrokkenheid – gaan ze met en als het Drents Leesoffensief de strijd aan met laaggeletterdheid.

Samen zorgen ze voor een borging van de continuïteit van de deelprojecten. Zodat de bibliotheken, de (voorschoolse) kinderopvang en het onderwijs, en ook de studenten die daarvoor nu in opleiding zijn als Leescoalitie uiteindelijk (nog) beter zijn toegerust op leesbevordering en leesstimulering en lezen onderdeel wordt van meer dan alleen het schoolvak Nederlands.

Meer informatie

Kijk voor mee informatie over het Drents Leesoffensief op drentsleesoffensief.nl. Hier vind je de betrokken partners, het manifest en hoe je als onderwijsprofessional met het Drents Leesoffensief aan de slag kunt gaan.