20 - 2001,5mLIVETICKET> 20

Witch Hunt

NITE = Noord Nederlands Toneel + Club Guy & Roni

Genre: Toneel

Je weet niet, wat je niet weet. Kennis die in het verleden verloren is gegaan, krijg je niet makkelijk terug. De periode van heksenjachten in West-Europa viel samen met het oprukkende kapitalisme en de komst van het patriarchaat. Met dit nieuwe denken brokkelde de manier van denken over gelijkwaardigheid en samenleven langzaam af. Maar wat zijn we daarmee eigenlijk kwijtgeraakt?

Overtuigd van het belang van het vrouwelijk perspectief op de grote uitdagingen van onze tijd en geïnspireerd door dit historische kantelpunt maakt regisseur Eline Arbo Witch Hunt; een voorstelling over de moed om dat wat we kwijt zijn geraakt in de ogen te kijken. Witch Hunt is de nieuwste interdisciplinaire voorstelling van het Noord Nederlands Toneel en Club Guy & Roni.

De talentvolle Arbo (winnaar regieprijs 2020 en een van de vaste makers binnen het NNT en Club Guy & Roni) creëert daarvan samen met het ensemble van het gezelschap een interdisciplinair, muzikaal en innovatief werk over heksen van toen en die van nu.

De jonge archeoloog Esther (Sarah Janneh) keert terug naar haar afgelegen geboortedorp in de provincie. Veel lijkt daar nog niet veranderd: de ruggen van de mannen in het dorpscafé zwijgen nog altijd en de pubers vervelen zich er wezenloos. De vraag om juist daar een opgraving te leiden confronteert haar met een verleden dat men diep had weggeborgen.

Door heden en verleden tegelijk op het toneel te zetten, toont de voorstelling hoeveel in 500 jaar is veranderd, en hoeveel ook niet.

De voorstelling is voorzien van Engelstalige en Arabische boventiteling.

Tip: Beluister ook onze podcastserie ‘Wat ik worden wil  waarin NITE-danser Harold Luya te gast was en praat over zijn werk als professioneel danser.

There are unknown unknowns. Knowledge, once lost to the past, is not easily recovered. The era of witch-hunts in Western Europe coincided with the rise of capitalism and the advent of patriarchy. In the wake of this new philosophy, old attitudes to equality and living together slowly crumbled away. But what did we lose, in reality?

Adamant about the importance of the female perspective on the major challenges of our time and inspired by this historic turning point, Eline Arbo created Witch Hunt; a play about the courage to face up to what we have lost. Witch Hunt is the latest inter-disciplinary performance from Noord Nederlands Toneel and Club Guy & Roni.

The talented Arbo (winner of the 2020 best direction award and one of the resident theatre makers at the NNT and Club Guy & Roni), in collaboration with the company ensemble, has devised a multi-disciplinary, musical and innovative performance about witches then and now.

Young archaeologist Esther (Sarah Janneh) returns to the remote country village where she was born. Little there has changed: men sit in silence in the village pub with their backs turned, and the youth are all vacant and bored. An invitation to head up a dig there forces her to confront a past that had been hidden away deep inside.

By portraying past and present on stage together at the same time, the performance shows how much has changed in 500 years, and how much not.

Deze voorstelling staat niet meer op de agenda. Voor een overzicht van ons speelprogramma ga je naar agenda & tickets

“Briljante vormgeving, supermuziek en uitgekiende choreografie”

Dagblad van het Noorden

“Witch Hunt toont in zwart-witte kleurschakering dat de vrouw veel méér is, veel méér kan.”

Friesch Dagblad

Teaser Witch Hunt

Wat Ik Worden Wil - aflevering 4 - danser Harold Luya

Wat Ik Worden Wil - aflevering 4 - danser Harold Luya

Wat Ik Worden Wil - aflevering 4 - danser Harold Luya
Als je danser Harold Luya ziet optreden vallen zijn kracht en souplesse direct op. Daaronder schuilt niet alleen een flexibel lichaam, maar ook een flexibele geest.

Die heeft hij nodig om in de top van internationale danswereld te kunnen blijven bewegen, om met de grilligheid van een repetitieproces om te gaan en om de noodzakelijke offers in zijn privéleven te kunnen brengen.