20 - 2001,5mLIVETICKET> 20

Regenboogsymposium

LHBTIQ+ vriendelijk onderwijs

Genre: Te Gast

Het is belangrijk dat kinderen en jongeren bewust worden van seksuele en genderverschillen, zeker zolang discriminatie en geweld op dit terrein nog steeds actueel zijn.

Maar hoe is het gesteld met de voorlichting aan leerkrachten, docenten en ouders? Gaan we er automatisch vanuit dat zij op de hoogte zijn van alle seksuele geaardheden en genderidentiteitsverschillen en dat zij de kennis van de verschillen ook uitdragen of bespreekbaar maken in hun lessen? Kunnen we er zonder meer vanuit gaan, dat leerkrachten en docenten weten hoe zij om kunnen gaan met homofobe tendensen in de klas? Hoe veilig is een school voor pubers die worstelen met hun seksualiteit en genderidentiteit als ze tot de ontdekking komen dat die verschilt van hun klasgenootjes? Welke garanties kunnen schoolbesturen geven aan ouders dat hun kind zich op school veilig kan voelen?

Om deze en andere redenen wil de Asser Regenboog Alliantie met schoolbesturen, leraren, leerlingen en ouders in gesprek gaan om te zien waar mogelijkheden liggen om tot een LHBTIQ+-vriendelijke school te komen.

Aanmelden voor het symposium kan alleen via onderstaande aanmeldlink. Bij de aanmelding kunt u twee workshops van uw keuze aangeven plus een derde als reserve.

aanmelden   meer informatie

Deze voorstelling is geprogrammeerd bij DNK door een extern gezelschap en maakt geen onderdeel uit van onze reguliere programmering.

Dit event staat niet meer op de agenda. Voor een overzicht van onze events ga je naar agenda & tickets

Programma

12.30 uur – Inloop met koffie en thee

13.00 uur – Opening door Henk Nijmeijer (dagvoorzitter) en Jaap de Jonge (voorzitter Asser Regenboog Alliantie)

13.15 uur – Spreker 1: Prof. dr. Henny Bos (Universiteit van Amsterdam)
Diversiteit in de school en in de klas gaat om meer dan diversiteit in culturele/etnische achtergrond. Er is immers ook veel diversiteit in bijvoorbeeld seksuele oriëntatie en genderidentiteit. Hoe gaan jongeren die niet heteroseksueel en niet cisgender zijn op school hiermee om en hoe reageren leeftijdsgenoten op hen en wat betekent dit voor de gezondheid van deze jongeren? Hierop zal Henny Bos ingaan om vervolgens te kijken hoe de school en de docent hierin een rol kunnen spelen.

13.50 uur – Spreker 2: Fenneke van der Deijl (Combining Cultures)
Het is fijn om te weten waar je aan toe bent, om duidelijkheid te hebben. En daarom benoemen we de dingen en maken categorieën en subcategorieën. We delen de geschiedenis in in tijdvakken, het planten- en dierenrijk is hiërarchisch gecategoriseerd, we plannen onze tijd en benoemen daarin taken en op het werk hebben we functietitels en omschrijvingen. Categoriseren en het indelen van groepen geeft niet alleen duidelijkheid maar ook zekerheid.
Maar hoe zit dat met het “regenboogalfabet”? Eerst waren er een paar categorieën (L,H,B) en nu zijn het er veel meer (LHBTQQIPAAN2S+) en de vraag is: welke duidelijkheid geeft dat? Kunnen we daarmee beter communiceren hoe we ons voelen, kunnen we onze eigen identiteit er beter mee omschrijven? En hoe helpt het uitbreiden van het alfabet de emancipatie van de regenbooggemeenschap? Op deze vragen zal Fenneke van der Deijl verder ingaan met als belofte dat u niet met een eenduidig antwoord de zaal verlaat.

14.25 uur – Spreker 3: Lucas Oldenburger (student pabo en pedagogische wetenschappen aan de RUG)
In 2021 ging de nieuwe Burgerschapswet in, die scholen verplicht aandacht te besteden aan lhbtiq+-gerelateerde onderwerpen. Scholen willen dat wel, maar hebben vaak geen idee waar ze moeten beginnen. Zo kwam Lucas Oldenburger op het idee een handboek te maken voor LHBTIQ+-inclusief schoolbeleid. Hij kon daarvoor natuurlijk zijn eigen ervaringen als transleerling gebruiken. Hij heeft enquêtes gehouden en schoolleiders en leerlingen geïnterviewd. Het handboek bevat achtergrondinformatie voor schoolleiders, maar ook praktische tips voor leerkrachten. Wat kun je morgen al aanpassen om je les inclusiever te maken? Het gaat bijvoorbeeld over inclusief taalgebruik en het belang van genderneutrale toiletten. Zijn profielwerkstuk groeide uit tot een verslag van 200 pagina’s. Hij kreeg er een 10 voor.

15.00 uur – Pauze

15.20 uur – Workshopronde 1 (totaal 6 workshops)

16.15 uur – Workshopronde 2 (totaal 6 workshops)

17.00 uur – Plenaire afsluiting

17.20 uur – Netwerkborrel