20 - 2001,5mLIVETICKET> 20

oorsprong, nieuw complex

In 2012 opende De Nieuwe Kolk haar deuren. Een bijzonder, onder architectuur ontworpen, cultureel complex in het hart van Assen en dé plek voor podiumkunsten, film, boeken, beeldende kunst, lekker eten en drinken en zakelijke event mogelijkheden.

Het aanbod van DNK kent grote belangstelling. Gemiddeld start er elke dag op ieder uur een activiteit en daarmee trekt DNK jaarlijks 475.000 bezoekers naar het complex. Het is een van de grootste spelers op het gebied van kunst- en cultuur en vrije tijd in Drenthe.

Het theater wordt geroemd om zijn akoestiek, bereikbaarheid en gastvrijheid, de bibliotheek werd al in het eerste jaar genomineerd tot beste bibliotheek van Nederland en de bioscoop kent moderne, luxueuze faciliteiten. Voor de zakelijke markt zijn er optimale en unieke mogelijkheden voor congressen en events.

samenwerking/fusie

Sinds de start in 2012 is ingezet op samenwerking tussen de verschillende publiekspartijen die zich hebben gehuisvest in De Nieuwe Kolk. Bibliotheek Assen en Theater/Bioscoop De Nieuwe Kolk zijn op 1 januari 2017 bestuurlijk en organisatorisch gefuseerd in de nieuwe organisatie DNK. Uitgangspunten van de fusie zijn: één geïntegreerde organisatie, onder leiding van één directeur-bestuurderdie opereert op basis van een gezamenlijk businessplan. De nieuwe organisatie levert een grote inhoudelijke meerwaarde door unieke combinaties en mogelijkheden. In de benadering van de markt bundelt DNK het beste wat podiumkunsten, film en de educatieve en informatieve waarde van de bibliotheek te bieden heeft en daarmee is Drenthe in haar hoofdstad een relevante speler van grote maatschappelijke waarde rijker.

organisatie

Op dit moment trekt de gezamenlijke organisatie op jaarbasis ruim 475.000 bezoekers. De ambitie is om in de toekomst door te groeien naar 550.000 bezoekers op jaarbasis.

Deze ambitie voor duurzaam succes van DNK vraagt om een bestuurlijke en organisatorisch gefuseerde organisatie die adequaat is ingericht en gefaciliteerd. De organisatie is twee jaar na de fusie opnieuw ingericht. De werkzaamheden spelen zich af in vier afdelingen: bedrijfsvoering, programmering & innovatie, marketing & sales en finance & hrm.

Aan deze inrichting van de organisatie ligt de visie van DNK ten grondslag. Deze visie betreft het proces van samenwerking en kruisbestuiving tussen de onderlinge afdelingen, waarbij wordt gedacht en gewerkt vanuit de verschillende klantsegmenten en de verschillende functies van onze organisatie. Kennis, kunde, houding en gedrag zijn een voorwaarde voor het slagen van deze missie, waarbij de kernwaarden ‘verbinden’, ‘samenwerken’ , ‘gastgericht’ en ‘oorspronkelijk’ van toepassing zijn. Dit leidt tot een passend aanbod voor onze markt, nieuwe projecten, nieuwe product-markt-combinaties en nieuwe diensten.

De organisatie kent een omvang van ca. 70fte en wordt geleid door de directeur-bestuurder. De Raad van Toezicht kende bij aanvang van de fusie zeven leden (incl. de voorzitter) en heeft nu een samenstelling van vijf leden. Het rooster van aftreden en andere werkzaamheden van een lid leidt tot de vacature voor twee leden van de Raad van Toezicht.

relatie gemeente Assen

De stichting kent een nauwe relatie met de gemeente Assen als belangrijkste stakeholder. Dit uit zich o.a. in een geregeld bestuurlijk overleg tussen de beide partijen, waar- naast de directeur-bestuurder- ook periodiek de voorzitter van de Raad van Toezicht aanwezig is. De directeur-bestuurder rapporteert aan de Raad van Toezicht over wat aan de orde is geweest in dit overleg.

maatschappelijk jaarverslag

Vanuit haar functie als bibliotheek, bioscoop en theater biedt DNK diverse programmering aan. Naast haar primaire aanbod aan films, voorstellingen, activiteiten en het uitlenen van boeken, zijn er ook programmaonderdelen met een grote maatschappelijke waarde en impact.

Deze maatschappelijke activiteiten zijn minder bekend bij het grote publiek. Daarom geeft DNK een maatschappelijk jaarverslag uit waarin zij met beeld en tekst haar maatschappelijke activiteiten presenteert.

Meer over duurzaamheid & MVO

De nieuwe Seizoensbrochure is uit! Hierin vind je een overzicht van alle voorstellingen en activiteiten die vanaf september 2023 t/m juni 2024 te zien zijn in De Nieuwe Kolk. Haal jouw eigen exemplaar op bij de balie van DNK of blader de brochure online door.