20 - 2001,5mLIVETICKET> 20

over de bioscoop

bioscooptickets bestellen

E-tickets
Nooit meer in de rij staan? Geen reserveringskosten betalen? Zelf je favoriete stoel uitkiezen? Als je jouw kaartjes bij ons online aanschaft, krijg je direct per mail jouw elektronische plaatsbewijs. Bovendien hoeft je de kaarten niet eens meer uit te printen. De bijlage op een mobiel apparaat laten zien is ook voldoende. Je kunt dus zelfs wanneer je in de rij staat alsnog snel een e-ticket kopen! Wanneer je in het bezit bent van een elektronisch plaatsbewijs kun je via de reguliere ingang de kassa passeren om zo gebruik te maken van onze speciale e-ticket ingang. Zo hoef je (makkelijk, snel en eenvoudig) nooit meer in de rij te staan!

Pin only
In verband met veiligheid en hygiëne nemen we bij DNK geen contant geld meer aan. Vergeet dus niet je pinpas mee te nemen.

Actiecode
Aan het begin van het bestelproces kan een actiecode ingevuld worden in het daarvoor bestemde veld.

Bioscoopbonnen
Met de digitale pasjes-variant van de Nationale Bioscoopbon kan online betaald worden.

Annuleren van kaarten
Gekochte kaarten worden in principe niet teruggenomen. In bijzondere gevallen kun je je kaarten omruilen voor een tegoedbon. Deze tegoedbon is 2 jaar geldig en wordt op je ‘mijn DNK-account’ gezet. We ontvangen jouw annulering het liefst zo snel mogelijk, maar uiterlijk 24 uur voor de aanvangstijd van de film.

Cadeaubonnen

Nationale Bioscoopbon
De bioscoop van DNK verkoopt de Digitale Nationale bioscoopbon van € 5,00 – € 150,00. Deze bioscoopbonnen zijn bij meer dan 150 bioscopen inwisselbaar. Je kunt met deze pasjes zowel bij de kassa, als online afrekenen. Met de ‘oude’ papieren Nationale Bioscoopbon kun je alleen bij de kassa afrekenen.

DNK Filmpas

Met de Filmpas bezoek je 5 reguliere filmvoorstellingen voor slechts €40,-. De Filmpas is online of bij de ticketautomaat te verzilveren voor een filmticket; klik voor online verzilveren bij het kiezen van je plaatsen op “DNK Filmpas“, vul de code die onder de barcode staat in en klik op “code controleren”. Zie ook www.dnk.nl/filmpas

Je koopt de DNK Filmpas aan de kassa of infobalie van DNK of online via www.dnk.nl/filmpas.

Voorwaarden:

  • Geldig tot 1 jaar na uitgiftedatum voor 5 reguliere filmvoorstellingen bij Bioscoop DNK.
  • Je dient op vertoon van de pas een geldig plaatsbewijs op te halen aan de kassa (of een online plaatsbewijs).
  • De pas kan 1 keer per filmvoorstelling gebruikt worden.
  • Alle dagen van de week geldig.
  • De Filmpas is niet geldig i.c.m. andere kortingsacties, evenementen of speciale voorstellingen.
  • Exclusief toeslagen, zoals 3D-toeslag.
  • De pas mag niet worden verkocht aan derden, is niet inwisselbaar voor geld en kan niet worden geretourneerd.
  • Bij gebleken fraude wordt aangifte gedaan.

Huisregels

In onderstaand reglement vind je de huisregels die in onze bioscoop gelden.
Overtreding van enige huisregel kan onmiddellijk en zonder aanziens des persoons aan de politie worden gemeld, terwijl ook ontzegging van de toegang zal worden aangezegd.
Wij maken gebruik van videocamera’s, na ongeregeldheden of ongevallen kunnen opnamen aan derden worden getoond.

1. Entreebewijs: Iedere bezoeker dient te beschikken over een geldig entreebewijs en dit desgevraagd te tonen.
2. Leeftijdskeuring: De bioscoop is wettelijk verplicht de leeftijdskeuring voor films te volgen en kan u naar legitimatie vragen. U dient dit te tonen. Voldoet u niet aan de vereiste minimum leeftijd of kunt u niet aantonen daaraan te voldoen, dan zijn wij wettelijk verplicht u niet toe te laten tot de desbetreffende film.
3. Aanwijzingen personeel: Iedere bezoeker dient aanwijzingen van het personeel op te volgen.
4. Consumpties: het nuttigen van zelf meegebrachte drink- of etenswaren is niet toegestaan.
5. Alcohol: Het nuttigen van alcohol door personen jonger dan 18 jaar is bij wet verboden. Wij zijn verplicht u bij twijfel naar legitimatie te vragen.
6. Roken: In de gehele bioscoop is roken ten strengste verboden. Roken is alleen toegestaan buiten het pand. Indien u het (wettelijke!) rookverbod overtreedt kunnen wij u aansprakelijk stellen voor de door de overheid opgelegde sancties en eventueel daaruit voortvloeiende schade voor ons bedrijf.
7. Mobiele telefoon: Wij verzoeken u de mobiele telefoon uit te schakelen.
8. Opnameapparatuur: Het is ten strengste verboden opnameapparatuur voor beeld en/of geluid bij zich te hebben en/of te gebruiken. Bij overtreding kan ter plaatse onmiddellijke afgifte van de opname, m.a.w. de drager waarop deze vervat is, dan wel het wissen van de opname vereist worden van de desbetreffende persoon.
9. Eigendommen: Het is verboden om onze eigendommen mee te nemen buiten het gebouw. Bij beschadigingen van onze eigendommen bent u aansprakelijk voor de reparatie- en vernieuwingskosten.
10. Gevonden voorwerpen: Gevonden voorwerpen dient u in te leveren bij de bedrijfsleiding of bioscooppersoneel.
11. Eigendommen van bezoekers: Het verblijf van de bezoeker in de bioscoop is voor zijn/haar eigen rekening en risico. De bioscoop is nimmer aansprakelijk voor de door de bezoeker geleden schade wegens verlies en/of diefstal van persoonlijke eigendommen.
12. Handel in goederen: Het is verboden in of rond de bioscoop goederen te verhandelen en/of zich schuldig te maken aan heling.
13. Geen ongewenste intimiteiten, geen agressie of racisme: U mag zich niet schuldig maken aan ongewenste intimiteiten, aan racisme en aan discriminatie. Bedreiging, mishandeling en andere vormen van agressie zijn verboden.
14. Hinderlijk gedrag: Wie zich hinderlijk of aanstootgevend gedraagt, al dan niet ten gevolge van overmatig drankgebruik, krijgt één waarschuwing. Bij herhaling volgt verwijdering.
15. Wapens: Het gebruiken of bij zich hebben van enigerlei wapen is ten strengste verboden. Draagt u toch een wapen, dan waarschuwen we de politie.
16. Verbandtrommel: Bij het buffet is een verbandtrommel aanwezig en kan eerste hulp worden verleend.
17. Verdovende middelen: Het nuttigen, gebruiken of bij zich hebben van enigerlei verdovende middelen is ten strengste verboden.
18. Eigen Risico: Het betreden van deze bioscoop geschiedt volledig op eigen risico.

Kijkwijzer

Kijkwijzer informeert ouders en opvoeders tot welke leeftijd een televisieprogramma of film schadelijk kan zijn voor kinderen. Kijkwijzer doet dat ten eerste met het geven van een leeftijdsaanduiding: Alle Leeftijden, 6 jaar, 9 jaar, 12 jaar, 14 jaar, 16 jaar en 18 jaar. Daarnaast zijn er de pictogrammen die de reden van het advies aanduiden: geweld, angst, seks, discriminatie, drugs- en alcoholmisbruik en grof taalgebruik.

Let op: de adviesleeftijd van Kijkwijzer betekent niet dat een televisieprogramma of film ook zonder meer geschikt is voor kinderen vanaf die leeftijd. Daarover doet Kijkwijzer geen uitspraak. Een voorbeeld: een serieuze documentaire heeft het advies Alle Leeftijden, omdat deze geen schadelijke beelden voor kinderen bevat. De film kan echter toch ongeschikt zijn voor kleine kinderen, omdat de inhoud te moeilijk is.

Kijkwijzer en de wet
Kijkwijzer stelt dat ouders zelf verantwoordelijk zijn voor wat hun kinderen mogen zien, maar let op: in de publiek ruimte – waaronder bioscopen – heeft de overheid een wettelijke bepaling verbonden aan de Kijkwijzer leeftijden. Daardoor mogen kinderen onder de 16 bijvoorbeeld niet naar een bioscoopfilm met Kijkwijzer 16, óók niet als er een volwassene bij is.
Voor meer informatie kijk op www.kijkwijzer.nl.