schoolwise

Een onderdeel van ABOS is Schoolwise. SchoolWise (de opvolger van Educat-B) is een compleet en eigentijds systeem voor het beheren en zichtbaar maken van de eigen schoolbibliotheek. SchoolWise is ontwikkeld door de bibliotheken in Nederland en sluit aan bij de belevingswereld en vaardigheden van de huidige generatie leerlingen, die opgroeit met digitale media en internet.

Wat biedt Schoolwise?

  • Een beheersysteem voor uw schoolbibliotheek zoals uitlenen en reserveren, toevoegen van nieuwe boeken
  • Er kan geïntegreerd gezocht worden in de collectie van school, lokale bibliotheek en digitale bronnen
  • Leerlingen kunnen een persoonlijke leeslog vullen, een verlanglijstje bijhouden en profielinformatie over zichzelf invullen
  • Docenten krijgen tools om de leeservaringen van de leerlingen te volgen

Kosten
De licentiekosten (incl. helpdesk) zitten in het contract met de bibliotheek, daarbinnen wordt minimaal drie uur per school gerekend.

Handleidingen SchoolWise
Er zijn verschillende handleidingen in pdf beschikbaar over het administratieve deel van SchoolWise en de website. Klik hier voor het overzicht.

Bestellijst etiketten

Bestellijst etiketten voor scholen in Assen

Helpdeskondersteuning door DNK
Inhoudelijke vragen m.b.t. schoolWise kunnen gemaild worden naar de aan de school verbonden lees- en mediaconsulent.

Storingen kunnen online worden gemeld bij Jan Vogt via J.Vogt@dnk.nl.