educatie

DNK heeft een jarenlange historie op het gebied van educatie. Voor veel instellingen zijn we een bekende en vertrouwde partner. We werken graag samen met voorschoolse instellingen, kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, en primair- en voortgezet onderwijs. Verder werken we met de studenten van de PABO nauw samen in verschillende projecten.

We hebben veel kennis op het gebied van podium- en filmeducatie, leesbeleving, leesbevordering, informatievergaring- en -verwerking, en mediawijsheid. Met onze eigentijdse digitale mogelijkheden kunnen we veel betekenen voor projecten. Bijvoorbeeld het ontwikkelen van digitale vaardigheden, en het maken en ontwikkelen van themadossiers in samenwerking met partners als Drents Museum en Drents archief.

Wil je als onderwijsinstelling gebruik maken van collecties als aanvulling op het eigen boekenbezit, een voorstelling bezoeken, of lessen in het JackLab volgen, dan kan dat!
Ga naar onze contactpagina om je aanvraag in te dienen.

ABOS - Asser Bibliotheek op School

In het concept "Asser Bibliotheek op School" hebben we met het primair onderwijs een samenwerking, waarbij we de bibliotheek naar de school brengen en samen met het team op school een maatprogramma maken op het gebied van leesbevordering en leesbeleving, collectie opbouw en mediawijsheid.

    - Advies over de nieuwste kinderboeken, apps en sites
    - Tips voor een optimaal (voor)leesklimaat en leesomgeving
    - Advisering over een uitnodigende en aantrekkelijke schoolbibliotheek
    - Samenwerken aan het bevorderen van mediawijsheid
    
Samen werken we er aan dat elk kind de ruimte wordt geboden om zijn/haar persoonlijke en sociale ontwikkeling tot ontplooiing te laten komen. We zorgen voor overdracht van maatschappelijke en culturele verworvenheden en daarnaast willen we de kinderen toerusten voor participatie in de samenleving. Dit bibliotheekprogramma sluit zoveel mogelijk aan bij de kerndoelen basisonderwijs.

Productencatalogus
Voor het volledige aanbod van onze diensten bekijk je de Productencatalogus ABOS 2017-18. Voor andere wensen is altijd overleg mogelijk met de eigen leesmediaconsulent! Er is vaak veel mogelijk. Wil je meer weten over de competenties per ABOS-programma? DNK heeft de competenties per ABOS-programma uitgewerkt.

Gebruik voor het intekenen op de diensten uit de productencatalogus het Inschrijfformulier ABOS 2017-18.

Stuur het formulier per mail naar: educatie@dnk.nl of per post naar: DNK, t.a.v. Asser Bibliotheek op School, Postbus 422, 9400 AK Assen. In verband met jullie en onze planning kun je inschrijven tot 20 juni 2017.

Aan het begin van het schooljaar ontvang je via de leesmediaconsulent een jaaroverzicht met de planning van de bezoeken en collecties voor de eigen school.

Collecties lenen
In de Productencatalogus vind je de mogelijkheid voor het lenen van collecties. Bekijk Beschikbare titels Voorleescollecties en Prentenboektoppers voor de beschikbare titels.

Voor informatie over onze dienstverlening, neem je contact op via: educatie@dnk.nl

schoolwise

Een onderdeel van ABOS is Schoolwise. SchoolWise (de opvolger van Educat-B) is een compleet en eigentijds systeem voor het beheren en zichtbaar maken van de eigen schoolbibliotheek. SchoolWise is ontwikkeld door de bibliotheken in Nederland en sluit aan bij de belevingswereld en vaardigheden van de huidige generatie leerlingen, die opgroeit met digitale media en internet. Wat biedt Schoolwise? Lees hier verder.