Voor de Stichting DNK, de moederstichting van Theater/Bioscoop De Nieuwe Kolk en Bibliotheek Assen,  is Roel&Jasper op zoek naar gekwalificeerde kandidaten voor de vacature van

Twee leden voor de Raad van Toezicht

Oorsprong, nieuw complex
In 2012 opende De Nieuwe Kolk haar deuren. Een bijzonder, onder architectuur ontworpen, cultureel complex in het hart van Assen en dé plek voor podiumkunsten, film, boeken, beeldende kunst, lekker eten en drinken en zakelijke eventmogelijkheden. Het aanbod van DNK kent grote belangstelling. Gemiddeld start er elke dag op ieder uur een activiteit en daarmee trekt DNK jaarlijks 475.000 bezoekers naar het complex. Het is een van de grootste spelers op het gebied van kunst- en cultuur en vrije tijd in Drenthe. Het theater wordt geroemd om zijn akoestiek, bereikbaarheid en gastvrijheid, de bibliotheek werd al in het eerste jaar genomineerd tot beste bibliotheek van Nederland en de bioscoop kent moderne, luxueuze faciliteiten. Voor de zakelijke markt zijn er optimale en unieke mogelijkheden voor congressen en events.

Samenwerking/fusie
Sinds de start in 2012 is ingezet op samenwerking tussen de verschillende publiekspartijen die zich hebben gehuisvest in De Nieuwe Kolk. Bibliotheek Assen en Theater/Bioscoop De Nieuwe Kolk zijn op 1 januari 2017 bestuurlijk en organisatorisch gefuseerd in de nieuwe organisatie DNK. Uitgangspunten van de fusie zijn: één geïntegreerde organisatie, onder leiding van één directeur-bestuurder, die opereert op basis van een gezamenlijk businessplan. De nieuwe organisatie levert een grote inhoudelijke meerwaarde door unieke combinaties en mogelijkheden. In de benadering van de markt bundelt DNK het beste wat podiumkunsten, film en de educatieve en informatieve waarde van de bibliotheek te bieden heeft en daarmee is Drenthe in haar hoofdstad een relevante speler van grote maatschappelijke waarde rijker.

Organisatie
Op dit moment trekt de gezamenlijke organisatie op jaarbasis ruim 475.000 bezoekers. De ambitie is om in de toekomst door te groeien naar 550.000 bezoekers op jaarbasis.

Deze ambitie voor duurzaam succes van DNK vraagt om een bestuurlijke en organisatorisch gefuseerde organisatie die adequaat is ingericht en gefaciliteerd. De organisatie is twee jaar na de fusie opnieuw ingericht. De werkzaamheden spelen zich af in vier afdelingen: bedrijfsvoering, programmering & innovatie, marketing & sales en finance & hrm.

Aan deze inrichting van de organisatie ligt de visie van DNK ten grondslag. Deze visie betreft het proces van samenwerking en kruisbestuiving tussen de onderlinge afdelingen, waarbij wordt gedacht en gewerkt vanuit de verschillende klantsegmenten en de verschillende functies van onze organisatie. Kennis, kunde, houding en gedrag zijn een voorwaarde voor het slagen van deze missie, waarbij de kernwaarden ‘verbinden’, ‘samenwerken’ , ‘gastgericht’ en ‘oorspronkelijk’ van toepassing zijn. Dit leidt tot een passend aanbod voor onze markt, nieuwe projecten, nieuwe product-markt-combinaties en nieuwe diensten.

De organisatie kent een omvang van ca. 70fte en wordt geleid door de directeur-bestuurder. De Raad van Toezicht kende bij aanvang van de fusie zeven leden (incl. de voorzitter) en heeft nu een samenstelling van vijf leden. Het rooster van aftreden en andere werkzaamheden van een lid leidt tot de vacature voor twee leden van de Raad van Toezicht.

Relatie gemeente Assen
De stichting kent een nauwe relatie met de gemeente Assen als belangrijkste stakeholder. Dit uit zich o.a. in een geregeld bestuurlijk overleg tussen de beide partijen, waar- naast de directeur-bestuurder- ook periodiek de voorzitter van de Raad van Toezicht aanwezig is. De directeur-bestuurder rapporteert aan de Raad van Toezicht over wat aan de orde is geweest in dit overleg.

Algemene beschrijving samenstelling Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht van DNK bestaat uit vijf leden: een voorzitter, een vicevoorzitter en overige leden.

De leden van de Raad van Toezicht hebben diverse inhoudelijke achtergronden, waarbij een differentiatie is aangebracht in de aandachtsgebieden:

  • bestuurlijk;
  • financieel-economisch;
  • juridisch;
  • cultureel;

Idealiter komen de verschillende achtergronden overeen met het aantal leden van de Raad van Toezicht, waarmee de samenstelling van de Raad van Toezicht inclusief de voorzitter op vijf leden uitkomt. De leden beschikken los van de hierboven genoemde inhoudelijke aspecten ook in bredere zin over relevante kennis, ervaring en netwerken die ten gunste kunnen komen aan de stichting DNK. Derhalve kan een lid van de Raad van Toezicht getypeerd worden als een generalist met een specialisme. Er wordt gestreefd naar een evenwichtige samenstelling van de Raad van Toezicht.

Reageren
Denkt u op basis van de geschetste profielen een geschikte kandidaat te zijn voor één van de posities in de Raad van Toezicht bij DNK? Dan nodigen wij u graag uit om uw brief met CV uiterlijk 28 april a.s. te sturen aan werven@roeljasper.nl t.a.v. Roel Jasper.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Roel Jasper, 050-3112502.

 

Twee leden Raad van Toezicht