Kolkende Taal

14 februari 2016

Diana de Groot spreekt met Harry Tupan. Hij is conservator van het Drents Museum en vertelt over zijn verzameling van gesigneerde boeken. In zijn Drents Museum is momenteel een expositie rond Harry Muskee waarover Tupan vertelt. Zangeres Martijje bezingt Muskee en vertelt ook over de boeken die ze vroeger moest lezen voor de lijst van school. Marcel Moring vraagt zich af hoe slim ze in Assen zijn en Jetze Dam ging op bezoek bij fotograaf Rudy Leukfeldt.

"Kunst is beschaving. En dat is een van de belangrijkste waarden van onze samenleving. Als de beschaving zich niet meer kan ontplooien, vervalt de maatschappij tot anarchie."

Harry Tupan