20 - 2001,5mLIVETICKET> 20

Naar aanleiding van de nieuwe maatregelen van het kabinet, zoals aangekondigd op vrijdag 26 november jl., heeft DNK moeten besluiten om de theaterprogrammering te staken tot 19 december 2021. ‘Onze belangrijkste drijfveer voor deze verregaande maatregel is de veiligheid van onze bezoekers en medewerkers’, aldus directeur Hanneke Bruggeman. De deuren van Bioscoop en Theater DNK blijven dagelijks geopend tot 17.00 uur voor bezoekers van de bioscoop en voor besloten verhuringen op 1,5 meter afstand. De Bibliotheek is in deze periode van maandag t/m vrijdag open van 9.00 tot 17.00 uur, op zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur en op zondag van 12.00 tot 16.00 uur. Voor meer informatie over de maatregelen bij DNK, zie dnk.nl/corona. Consequenties voor de programmering De programmering van de bioscoop zal in de middag worden aangepast voor de periode tot 19 december, om een zo breed mogelijke agenda aan films aan te blijven bieden voor jong en oud. Alle films zullen voor 17.00 uur afgelopen zijn en bezoekers zijn nog steeds verplicht om bij bezoek hun coronatoegangsbewijs en legitimatie te tonen. De capaciteit van de filmzalen is terug gebracht naar 1/3 van per zaal, om de 1,5 meter maatregelen goed te kunnen waarborgen. Het theater zou volgende week beginnen aan de elfde week van haar seizoen, na driekwart jaar gesloten te zijn vorig seizoen. Op de theateragenda stonden in de periode tot 19 december zes matinées gepland, waarvan een deel pas na 17:00 uur zouden zijn afgelopen. Deze konden bovendien alleen doorgang vinden met een beperkte zaalcapaciteit, wat ook financieel een grote, negatieve impact zou hebben. In het kader van veiligheid en duidelijkheid heeft DNK besloten om de gehele theaterprogrammering te staken tot 19 december. Afhankelijk van de ontwikkelingen rondom het virus wordt bekeken of de theaterzalen na 19 december ook daadwerkelijk weer open kunnen voor podiumprogrammering. We kijken momenteel welke voorstellingen verplaatst kunnen worden, mensen met een ticket informeren we hier zo snel mogelijk over. Mochten voorstellingen of concerten geannuleerd moeten worden, dan ontvangen bezoekers conform ons annuleringsprotocol hun geld retour op hun rekening of als tegoed op hun account. Bibliotheek Bibliotheek DNK is vanaf 28 november tot 19 december van maandag t/m vrijdag open van 9.00 tot 17.00 uur, op zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur en op zondag van 12.00 tot 16.00 uur. Er is bewust gekozen om de bibliotheek eerder te sluiten dan binnen de maatregelen is toegestaan. Dit in verband met de sluiting van alle andere voorzieningen, detailhandel en horeca in de stad en in De Nieuwe Kolk zelf. Bij bezoek is naast het dragen van een mondkapje, de 1,5 meter maatregel vanaf dan weer van kracht. Om de 1,5 meter afstand goed te kunnen waarborgen, vragen we iedere bezoeker om een winkelmandje mee naar binnen te nemen. Omdat er momenteel wordt verbouwd in de bibliotheek is het toegestane aantal bezoekers van 30 per keer hierop aangepast. Groepsbezoek is in de betreffende periode helaas niet mogelijk, wel blijft een beperkt aantal studie- en werkplekken open.