DNK Assen sluit tijdelijk haar deuren tot 19 november

Naar aanleiding van de nieuwe maatregelen van het kabinet, zoals aangekondigd op dinsdag 3 november jl., sluit DNK met ingang van vanavond 22:00 uur haar deuren en daarmee ook de fysieke informatiebalie t/m woensdag 18 november. Wel gaat vanaf vrijdag 6 november de Bieb-drive open voor het afhalen van gereserveerde materialen door bibliotheekleden. De podiumprogrammering van DNK Theater is opgeschort t/m dinsdag 15 december.

Bibliotheek
Vandaag, woensdag 4 november, is Bibliotheek DNK nog geopend tot 18.00 uur. Sinds afgelopen maandag is er een piek te zien in het aantal bezoekers aan de Bibliotheek. Omwille van een zo optimaal mogelijke doorstroom zijn daarom vandaag de computer- en werkplekken in de bibliotheek gesloten. In navolging van de nieuwe coronamaatregelen sluit Bibliotheek DNK tijdelijk haar deuren t/m woensdag 18 november. Daarmee komen ook de Jacklab Sinterklaas specials van 15 november te vervallen en worden de Klik & Tik cursus, de vertelvoorstelling De Mega Mopperaar en de Derde Dinsdag met Gerrit Hiemstra geannuleerd of verplaatst. Diegenen die hiervoor een ticket hebben gekocht of gereserveerd worden zo snel mogelijk geïnformeerd. De online Stamboomhelpdesk, in samenwerking met het Drents Archief in het kader van Nederland Leest, blijft geopend.

De komende twee weken kunnen leden volop (e-)boeken blijven lenen via de online Bibliotheek of de Bieb-drive. Vanaf vrijdag 6 november gaat de Bieb-drive open. De Bieb-drive formule ontwikkelde DNK tijdens de lockdown in mei dit jaar en werd destijds met veel enthousiasme ontvangen. Leden van de bibliotheek reserveren online boeken, DVD’s en games, en ontvangen vervolgens bericht van DNK over het tijdstip waarop de gereserveerde materialen kunnen worden afgehaald bij de Bieb-drive. Deze bevindt zich aan buitenkant van Bibliotheek DNK aan de Weiersstraat, rechts van de hoofdingang van De Nieuwe Kolk.

Bioscoop
De films die vandaag, woensdag 4 november, geprogrammeerd staan in Bioscoop DNK blijven allemaal draaien. Vanaf vanavond 22:00 uur sluit de bioscoop haar deuren t/m 18 november, de avondfilms van vandaag zijn allemaal voor die tijd afgelopen. Net als de afgelopen weken zijn hierbij diverse maatregelen van kracht om het filmbezoek zo veilig mogelijk te laten verlopen, in filmzalen zitten niet meer dan 30 personen per vertoning.

Met de sluiting van de bioscoop t/m 18 november, vervalt de reguliere filmprogrammering in deze periode. Aanvullend wordt er gekeken naar het mogelijk verplaatsen van programmering als de Seniorenbios van 16 t/m 18 november en de vertoning ‘Manon Lescaut’ van The Royal Opera House van 8 november.

Theater
De programmering in de Grote Zaal en Rabo Zaal van DNK Theater was in het kader van de maatregelen van 14 oktober al opgeschort tot 12 november. Dit zal in het kader van de nieuwe maatregelen worden verlengd tot half december. Het kabinet geeft aan dat een volledige sluiting van de theaters van kracht is tot 19 november, maar dat tot medio december maximaal 30 personen per zaal toegestaan zijn. Naast financiële beweegredenen en het gevaar dat voor 30 bezoekers stevig wordt ingeboet op de ultieme theaterbeleving, werken we als DNK ook mee om het aantal reisbewegingen door het hele land te verminderen, en zo cast & crew en onze eigen (technische) medewerkers niet onnodig nauw met elkaar in contact te laten komen. Vandaar dat ook de podiumprogrammering van 12 november t/m 15 december zal worden opgeschort. Dit betreft 20 titels, samen goed voor 33 voorstellingen. Ook voor de Derde Dinsdag met Gerrit Hiemstra van 17 november en de eerste editie van INKT met Merlijn Kamerling in de Grote Zaal zal worden gezocht naar een alternatieve datum.

Afhankelijk van de ontwikkelingen rondom het virus wordt bekeken of de theaterzalen na 15 december ook daadwerkelijk weer open kunnen voor podiumprogrammering. Voorstellingen en concerten worden zoveel mogelijk verplaatst, bij annulering volgt het reguliere annuleringsprotocol en krijgen bezoekers hun geld op hun rekening terug of als tegoed op hun account.

Verhuur en evenementen
Met het sluiten van DNK komen ook geplande verhuringen in de periode tot 19 november te vervallen. Dit betreft o.a. de verhuur van ruimtes voor vergaderingen, presentaties en (live stream) bijeenkomsten voor maximaal 30 personen. De bijeenkomst van het Drenthe College van vanmiddag gaat wel door zoals gepland.

 

Voor meer informatie over alle maatregelen, klik hier.