Herstelwerkzaamheden vloeren De Nieuwe Kolk

Tussen 4 mei en 19 juni laat de Vereniging van Eigenaren van De Nieuwe Kolk, waaronder de gemeente Assen, herstelwerkzaamheden uitvoeren aan de vloeren van De Nieuwe Kolk. Het werk begint met het plaatsen van steigers. Daarna heeft de uitvoerder vier weken nodig voor het boren van gaten in de vloeren op de 1e en 3e verdieping. Dit boren is nodig om ankers aan te brengen in de vloeren. De boorwerkzaamheden vinden plaats gedurende week 20 t/m 23, op werkdagen tussen 8.00 en 13.00 uur. Helaas betekent dit voor alle bewoners en gebruikers een periode van geluidsoverlast. 
 
Aanleiding
Op 27 mei 2017 is op Eindhoven Airport een in aanbouw zijnde parkeergarage ingestort. Naar aanleiding van dit incident is een landelijk onderzoek ingesteld. De conclusie van dit onderzoek is dat een bepaald type vloer kwetsbaar is voor het ontstaan van gebreken. Ook in De Nieuwe Kolk is dit soort vloeren toegepast. Hoewel er geen directe veiligheidsrisico’s zijn, is vanuit de landelijke overheid wel besloten om alle vloeren van dit type te versterken. 

Hinder in ochtenduren
Het werk wordt door bouwbedrijf BAM Bouw en Techniek regio Noord uitgevoerd. Geluidsoverlast is bij deze werkzaamheden helaas niet te voorkomen. Om dit enigszins binnen de perken te houden, heeft de gemeente besloten om alleen op werkdagen van 8.00 tot 13.00 uur te boren.  

Doorwerken tijdens de crisis
We bevinden ons momenteel in de coronacrisis. Veel bouwbedrijven kunnen ondanks de crisis doorwerken. Gemeente Assen en de andere gebouweigenaren kunnen het herstelwerk de komende periode laten uitvoeren. Enige overlast voor gebruikers, bewoners en bezoekers is onvermijdelijk, maar wordt zoveel mogelijk beperkt. Bedrijven en instellingen in het gebouw (DNK, Drents Museum, Biblionet Drenthe en ABN AMRO) zijn vanwege de coronacrisis gesloten en ontvangen nog geen bezoekers.

Vragen tijdens de uitvoering
Bij dringende vragen of problemen tijdens de werkzaamheden kun je terecht bij de gemeente Assen, via de telefoonnummers 140 592 en 0592 366 911, of via het e-mailadres info@assen.nl.