Gewijzigde leentarieven cd & lp

Met ingang van 1 januari 2020 kost het lenen van een cd of lp bij Muziekweb € 1,50. De overige leengelden voor materialen buiten Drenthe blijven gelijk. De kosten voor het lenen van een cd of lp zijn gewijzigd, omdat het helaas niet meer uit kan voor de bibliotheek om dit gratis aan te bieden.

De abonnementsprijzen worden in 2020 niet verhoogd. Ook de tarieven voor het te laat inleveren blijven hetzelfde. Een abonnement tot 19 jaar blijft gratis evenals het reserveren binnen Drenthe.