DNK stopt tijdelijk de theaterprogrammering tot 12 november

Naar aanleiding van de nieuwe maatregelen van het kabinet, zoals aangekondigd op dinsdag 13 oktober jl., heeft DNK besloten om de theaterprogrammering te staken tot 12 november 2020. De deuren van DNK blijven open voor bezoekers van de bibliotheek, de bioscoop en voor besloten verhuringen tot 30 personen.

Voor de theaterprogrammering zijn we afhankelijk van nationale en internationale makers, die met een technische ploeg door het land trekken om hun voorstelling in DNK te brengen. Dit is helaas een te kostbare operatie om voor slechts 30 bezoekers te mogen brengen. Naast financiële beweegredenen werken we als DNK ook graag mee om het aantal reisbewegingen door het hele land te verminderen, en zo cast & crew en onze eigen (technische) medewerkers niet onnodig nauw met elkaar in contact te laten komen. Aanvullend acht DNK de impact op de beleving in negatieve zin van bepaalde geplande voorstellingen te groot wanneer deze voor slechts 30 mensen kunnen worden  gespeeld. Hier is vooral sprake van bij relatief grote producties die zijn gemaakt voor een groot publiek.

Afhankelijk van de ontwikkelingen rondom het virus wordt bekeken of de theaterzalen na 11 november ook daadwerkelijk weer open kunnen voor podiumprogrammering. Voorstellingen en concerten worden zoveel mogelijk verplaatst, bij annulering volgt het reguliere annuleringsprotocol en krijgen bezoekers hun geld op hun rekening terug of als tegoed op hun account.

Twee weken geleden ontving DNK Theater van de Veiligheidsregio Drenthe een ontheffing om in de Grote Zaal en de Rabo Zaal meer dan 30 personen per voorstelling te ontvangen. Deze ontheffing is met ingang van vandaag ingetrokken. Dit houdt in dat er voor 24 titels wordt gezocht naar een nieuwe speeldatum of een annulering zal volgen. Het podium van DNK blijft wel in gebruik voor verhuring voor besloten groepen tot 30 man.

Voor meer informatie over alle maatregelen, klik hier.