vraag:

Gaat film 'x' ook (nog) draaien bij DNK?

answer:

Natuurlijk willen wij graag alle goede en leuke films laten zien! Wat onze bioscoop vertoont, wordt begrensd door het aantal zalen (5) waarover we beschikken en door de tijdstippen waarop we films kunnen vertonen. Helaas is onze invloed op het filmaanbod ook beperkt. omdat de landelijke filmuitgevers bepalen welke films waar worden vertoond. Zij maken die keuzes op basis van het aantal beschikbare filmkopieën, bezoekersaantallen en verwachtingen omtrent de filmtitel. Hierdoor kan het voorkomen dat een bepaalde film niet bij ons verschijnt, hoe jammer we dit zelf ook vinden.