vraag:

Wat moet ik doen als mijn leenstrippen op zijn?

answer:

Als je leenstrippen van je basis-abonnement op zijn voordat je abonnement verlengd moet worden, kun je overstappen naar een groot-abonnement. Het nieuwe groot-abonnement wordt weer voor een jaar afgesloten ingaande de maand dat je overstapt. Er vindt een verrekening plaats met de reeds betaalde kosten voor het lopende abonnement.
Voorbeeld:
Je hebt een basis-abonnement met vervalmaand maart. In oktober zijn je 125 leenstrippen al op. Je betaalt voor een groot-abonnement dat nu geldig is tot 1 november van het volgende jaar. Daarvan wordt het bedrag afgetrokken voor de periode dat je basisabonnement nog geldig was