Monitor Leesbevordering

De monitor bestaat uit digitale vragenlijsten voor leerlingen van de groepen 4 t/m 8, voor leerkrachten en voor leesmediaconsulenten. De uitkomsten geven richting om de samenwerking tussen school en bibliotheek te optimaliseren wat betreft het leen- en leesgedrag van leerlingen, de leesmotivatie van leerlingen en het leesbevorderende gedrag van leerkrachten. Op basis van de resultaten van de monitor maken school en bibliotheek afspraken over de invulling van het leesbevorderingsbeleid. Na twee jaar wordt de volgende meting uitgevoerd, om de opbrengsten vast te stellen en zo nodig nieuwe afspraken te maken.

Kenmerken:

  • prijs: 5 uur