Meet-up Programmeren

Deze meetup biedt handvatten om het programmeren te koppelen aan bestaande vakken. Ook hoor en ervaar je waar je het JackLab kan inzetten als aanvulling en vervolg op een les op school.

Kenmerken:

  • prijs: nader te bepalen