Go-interactief!

De kinderen gaan in het JackLab met snoertjes, lichtsensoren, een code bug, Lego en andere handige spullen aan de slag om interactieve objecten te maken. Hierbij leren ze op wat voor manieren je kunt programmeren en wat sensoren eigenlijk doen.

Sensoren voeren een taak uit wanneer ze actief worden. De leerlingen leren zelf hoe je sensoren activeert en kunt programmeren door verschillende opdrachten uit te voeren. Zo programmeren we bijvoorbeeld je eigen ‘scrolling naambordje’ en zetten we slimme Lego in om sensoren te bestuderen. Kinderen kunnen na het volgen van dit programma ook de sensoren in apparaten en producten herkennen.

Kenmerken:

  • ABOS-lijn Digitale Geletterdheid
  • JackLab bezoek
  • duur: 1,5 uur
  • prijs: € 3,50 per leerling
  • incl. voorbereidende les en instructies en inspiratie voor het geven van een vervolgles op school

Bijbehorende competentie(s):

  • computational thinking

*) De ABOS-programma’s van de lijn digitale geletterdheid voldoen aan de opgestelde competenties van SLO/Kennisnet.