Cursus Voorleescoördinator

De kinderopvang heeft een belangrijke taak in de ontwikkeling van de literaire competenties en leesmotivatie bij kinderen van nul tot vier jaar. De voorleescoach zorgt er voor dat het voorlezen een structurele plek krijgt binnen beleid en uitvoering in de instelling en het voorleesklimaat verbetert.

Kenmerken:

  • leerlijn lezen
  • duur: 3x 3 uur
  • prijs: nader te bepalen